None
Innovasjon

Ren Røros er vinner av teknologi og innovasjonsprisen 2020

av Redaksjonen
25. juni 2020
Årets vinner av teknologi og innovasjonsprisen 2020 er kåret. Vinneren er Ren Røros, et selskap som fostrer innovasjonskultur daglig. Daglig leder Arnt Sollie mener prisen er et bevis på at det arbeidet som gjøres i Ren Røros går i riktig retning, og han lovpriser sine ansatte og støttespillere.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.
NoneTommel opp fra Kjetil Lund og NVE.    None

Vassdrags – og energidirektør Kjetil Lund gratulerer Ren Røros med Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris og forteller at han merker seg at prisen er vunnet i sterk konkurranse med flere andre selskaper. - Det er svært positivt at en ser betydningen av å være innovative og framtidsrettede. Med denne prisen ser vi at Ren Røros er helt der fremme og jeg gleder meg til å følge selskapets arbeid videre, avslutter Lund.

Derfor vant Ren Røros

Distriktsenergi deler ut prisen etter innstilling fra Dnv GL. Dnv GL har en rekke kriterier de ser på når en vinner skal kåres:

 • Innovasjon; ikke bare teknologi
 • Antall involverte virksomhetsområder 
 • Bredde; flere aktiviteter
 • Hvor langt man er kommet – forbi ide-stadiet
 • Kundefokus

Dette er hovedgrunnen til at det ble Ren Røros som stakk av med seieren i år:

Ren Røros er del av en rekke nytenkende innovasjonsprosjekter og har allerede kommet godt ut av startgropa i de fleste av prosjektene:

 • Ren Respons: “En storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer”
 • NMCC En industriklynge med forskningsprosjekt "om å profesjonalisere evnen til å sette sluttkunden i fokus”
 • Green Flyway: “En testarena for elektrifisering av flytransporten”
 • Boost: “Fremtidens boområder” (I samarbeid med blant annet SINTEF)

Ren Røros har også investert i Elekt, et selskap som utvikler en ny plattform og økosystem for salg av strøm til sluttbruker. Ren Røros har også etablert to datterselskap:

 • Ren Røros Intelligent Automation: Jobber med Robotic Process Automation, digitale roboter som tar over manuelle arbeidsprosesser og orbedrer kvaliteten og øker effektiviteten. Jobber også med skyløsning og solcelleteknologi.
 • Aventus Green Technology: Teknologi- og infrastrukturløsninger for vindkraft.

I tillegg har Ren Røros lansert et helt nytt strømprodukt kalt Ren miljøkraft i samarbeid med Empower. Ren miljøkraft er en strømavtale som kombinerer fornybar vannkraft med rydding av plast og bekjempelse av fattigdom.

En kunde som har Ren miljøkraft betaler ti kroner hver måned som går uavkortet til organisasjonen Empower. Samtidig betaler Ren Røros drøyt 30 kroner i måneden, til samme organisasjon, de seks første månedene kunden har avtalen. Til sammen i løpet av bindingstiden har Ren Røros og kunden da sørget for rydding av 25 kilo plast. I tillegg garanterer Ren Røros at den mengden strøm kunden bruker kommer fra fornybare kilder. Ren Røros tester også samtidig Empower sin blockchain-teknologi, som Ren Røros ønsker å bruke i “Ren Respons”-prosjektet for kjøp og salg av energi mellom forbrukere.

Til slutt er innovasjonskulturen noe Dnv GL setter veldig høyt når rangeringen utføres. Her mener Dnv GL at Ren Røros er en av de beste i bransjen, sammen med de fire andre kandidatene til prisen som også har en innovasjonskultur som imponerer Dnv GL.

En gjev pris

Daglig leder i Distriktsenergi mener dette er en av de gjeveste prisene et e-verk kan ha på veggen.

- I Distriktsenergi er vi svært opptatt av å synliggjøre betydningen av innovasjon i selskapene. Det er ikke opp til alle å drive utviklingen, men vi mener at alle selskapene bør ha et engasjement rundt innovasjon og følge med i timen og på den måten følge utviklingen i bransjen. Tiden da det enkelte energiverk løste alle oppgaver selv er forbi og dette gjelder ikke minst på områder rundt innovasjon og teknologisk utvikling. Kunnskapsdeling er viktig, ikke minst mellom de mellomstore og mindre energiverkene. Det er er en sann glede å dele ut denne prisen, sier Knut Lockert.

- På kandidatlisten til prisen var også fire andre utrolig spennende selskap. Sodvin, Sognekraft, Kragerø Energi og Hallingdal Kraftnett gav alle Ren Røros en god kamp helt frem til målstreken og ikke bli overrasket om et av disse navnene dukker opp som vinner neste år, avslutter Knut Lockert.

 

25. juni 2020