None
Direktør i Alta Kraftlag Per Erik Ramstad. Foto: Fredrik Kveen, Europower    

Fra kamp til union

av Redaksjonen
24. juni 2020
I over 14 år har direktør i Alta Kraftlag Per Erik Ramstad vært en del av styret i Distriktsenergi - en organisasjon han har et sterkt forhold til. Nå takker han for seg i styret. I dette intervjuet forteller han om hvordan Distriktsenergi har utviklet seg fra en kamporganisasjon til en organisasjon som med faglig tyngde og stort driv setter spor etter seg i energipolitikken. Men nå tror han Distriktsenergi bør innta en tøffere linje.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det hele startet den 12. desember 2001. Da møttes 23 nettselskap i hovedsak fra Nord-Norge og Møre på Sandtorgholmen Hotell i Harstad kommune og stiftet FSN. I dag er altså navnet Distriktsenergi.

Sverd på barrikadene

- Da jeg startet i Distriktsenergi het vi FSN, FSN er en av de viktigste forkortelsene i bransjen; “Forum for Strategisk Nettutvikling”. FSN ble stiftet fordi vi så at de store e-verkene kjørte en helt egen agenda og var egentlig ikke interessert i å støtte de små e-verkene. FSN hadde kun én sak i begynnelsen, det var "sentralnettets utstrekning". Det var veldig mange store krefter i bransjen som ville at sentralnettet skulle stoppe i Troms/Nordland-området. Videre oppover  skulle nettet altså være regionalt og statnett skulle ikke ha noe ansvar lenger nord. Eilif Amundsen var initiativtaker og styreleder i mange år og jobbet utrettelig døgnet rundt med denne saken. Vi var nødt til å jobbe politisk for å få gjennomslag på dette, det var eneste mulighet for å lykkes. Så FSN var en ren kamporganisasjon med en ganske tøff linje. Det var sverd på barrikadene og det holdt vi på med i mange år helt til vi fikk sentralnettet helt opp til grensa vår til Russland. Og vi ser den dag i dag at fortsatt handler mange av Distriktsenergis saker om Statnett på en eller annen måte, forteller Ramstad.

Strategisk endring

- I 2006 gikk jeg inn i styret i Distriktsenergi. Den gang var Eilif Amundsen var styreleder og Erik Winther fra Gudbrandsdal Energi var også meget sentral. Når jeg kom inn i Distriktsenergi gjorde vi en strategisk beslutning i styret som alle var enige i. Vi skulle skifte vår strategiske retning fra å være en ren kamporganisasjon til å satse mer på kompetanse og det å ha en konstruktiv linje overfor NVE, Statnett, departementet og sentrale politikere, sier Ramstad. 
Faglig tyngde var og er en av Distriktsenergis største styrker. Vi har jo mange dyktige mennesker som er en del av Distriktsenergi. Et viktig grep var å ansette Knut Lockert som daglig leder. Med ham fikk vi en  mann som passet perfekt med våre verdier og visjoner. Vi var ekstremt heldige og glade når vi fikk Knut med på laget, han var den soleklart beste  kandidaten, sier Ramstad.

NonePer Erik Ramstad leder Nordområdeutvalget. Foto: Fredrik Kveen, Europower    None

Ikke glem kampånden

Når Ramstad nå går ut av styret i Distriktsenergi har han også et konkret råd til organisasjonen:

- Min personlige mening er at Distriktsenergi kanskje har gått for langt i den konstruktive og ansvarlige linjen. Vi som organisasjon og vi som bransje godtar altfor mye fra NVE og myndighetene. De siste årene har det kommer mye fra NVE som ikke er tilstrekkelig faglig basert . Se for eksempel på Reiten-rapporten - “Et bedre organisert strømnett” -  som har for mye preg av synsing og subjektive meninger. Erfaringene viser at vi ikke alltid når fram med bare fornuft og faglige argumenter. Mye av det som er kommet i kjølvannet av Reiten-rapporten er politisk skadeverk. Da får jeg litt lyst til å ta fram de gamle FSN-boksehanskene. Jeg tror at bransjen nå trenger en tøffere linje fra Distriktsenergi. Vi slåss ikke lenger bare mot fagkompetanse, men også mot ideologi og politikk. Det er kanskje på tide å stå opp barrikaden igjen, men denne gangen på en annen måte enn vi gjorde i FSN, sier Ramstad.

En gyllen framtid

Per Erik Ramstad er sikker på at det grønne skiftet nå kommer for alvor.

- Den utviklingen som skjer i bransjen nå, den er ikke lenger mulig å snu. Det er så mange tunge og store krefter nå som dytter oss alle inn i det grønne skiftet at ingenting kan stoppe dette momentet, og det er bra. Det som skjer nå er elektrifisering 2.0. Som bransje er vi utrolig heldige som får lov til å være med på dette. Alt skal over på elektrisk kraft og det er ubegrenset med oppgaver som må løses. Disse oppgavene må løses intelligent, så for alle mennesker som jobber i bransjen betyr dette en fantastisk mulighet. Norge er fremst i verden når det kommer til grønn energi, spesielt vannkraft og elektrifiserte kjøretøy. Dette kommer bare til å akselerere mer og mer, og vi skal være overlykkelige for at vi får lov til å være med på dette, påpeker Ramstad.

- Det vil nok skje flere sammenslåinger framover, og vi vil få færre små norske e-verk. Det er helt i orden at naboverk slår seg sammen, dersom de ønsker det selv. Men de skal ikke tvinges av at myndighetene vedtar rammebetingelser som er designet for å vanskeliggjøre selskapenes drift. Derfor må fortsette det gode samarbeidet mellom de små og mellomstore e-verkene. Det kommer til å bli viktigere i årene som kommer, sier Ramstad.

- Det positive er at det er fullt mulig for et lite e-verk å bli en stor del av det grønne skiftet. Sånn sett er jeg superoptimist, fordi vi har alle muligheter til å lykkes inn i denne nye grønne epoken som såvidt har startet. Kraftbransjen er på en måte den viktigste brikken i dette grønne puslespillet, fordi vi leverer strømmen. Spørsmålet er bare hastigheten på omleggingen. Vi ser for eksempel når det kommer til lading av fremkomstmidler at vi nesten kan måle økningen i interesse og engasjement fra måned til måned. Som sagt, ingen kan snu utviklingen av det grønne skiftet, og det er utrolig gode nyheter for alle e-verk i Norge, både små og store, avslutter Ramstad.

24. juni 2020