None
Hovedbilde Foto: Skodje Fotoklubb    

Tommel opp for effekttariffer

av Redaksjonen
11. juni 2020
1. januar 2020 innførte Nordvest Nett effekttariffer for hytter og boliger. Runar Stette er administrasjonssjef i Nordvest Nett og opplever at kundene responderer godt på innføringen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- De aller fleste kundene våre har en veldig god forståelse og kunnskap om eget strømforbruk og konsekvensene av høyt bruk. I hvert fall gjelder det de generasjonene som på 70- og 80-tallet hadde en måler som målte overforbruk. Det var en form for effektbelastning. Da abonnerte man for eksempel på 3 kWh og måtte betale ganske mye ekstra om man gikk over dette forbruket. Disse kundene har tidligere i livet hatt erfaring med å for eksempel skru av varmtvannstanken når julemiddagen skulle kokkeleres. Og det er jo dette vi prøver å oppnå med effekttariffer, det å få kundene til å være bevisste på hvor mye strøm de setter på en gang, forteller Runar Stette.

Rettferdig

- Vi hadde før innføringen sterkt fokus på å gi informasjon til kundene både via e-post, SMS og hjemmesiden. Vårt budskap er at vi skal på en mest mulig rettferdig måte fordele kostnadene i nettet til kundene våre. Det skal være likt for alle, sier Runar Stette.

- Det er effekt som er kostnadsdriverne i nettutbygging, og det er et objektivt og rettferdig parameter å bruke. De fleste av våre kunder er enige i at det ikke er rettferdig at de skal belastes for at naboen installerer Tesla-lader og jacuzzi. Det var nok mye grunnen til at vi fikk forholdsvis lite henvendelser etter at vi nå har sendt ut fire fakturaer med effektberegning på husholdning og hytter, sier Runar Stette.

- Jeg kan også tilføye at siden 2010 har vi differensiert fastleddet ut i fra kapasitet, og opplever at vi får veldig god forståelse for dette, både blant kunder og hos installatører som skal dimensjonere de ulike anleggene, påpeker Stette.

Endring i forbruksmønsteret

- Vi er vitne til store endringer hos forbrukeren og de bruker stadig mer effektkrevende utstyr i hverdagen som elbillading, induksjonstopper og jacuzzier. Det er en stor økning i både jacuzzier og badstuer på hyttefeltene her og vi begynner å komme opp i ganske høye effekter. Husk også at elbilen også lades på hytta. Lavspentnettet som ble bygd ut i disse hyttefeltene på 60-, 70- og 80-tallet er ikke dimensjonert for å takle at alle kan ta ut slike høye effekter samtidig. Det er ekstremt store forskjeller på en forbruker fra 1970 og 2020, sier Runar Stette. 

En god og fungerende løsning

- Så langt er vi veldig fornøyd med innføringen av effekttariffer. Det er både logisk og enkelt å forklare for kundene i og med at det er effekten som er kostnadsdriveren. Som sagt husker mange den gamle overforbruk-tankegangen fra gamle dager. Resultatmessig betyr dette ingenting for Nordvest Nett, det handler om å fordele kostnadene til kundene på en rettferdig måte. Så langt er det mest positive de gode tilbakemeldingene fra kundene våre. Vårt hovedmål var å få kundene til å tenke seg om når det kommer til eget strømforbruk og det har vi oppnådd. Det er kun fem måneder siden vi innførte effekttariffer, men alt i alt en veldig god start på innføringen, forteller Runar Stette.  

Ros til NVE

- Det at NVE nå jobber for å få en felles tariff som blir kommunisert til alle strømkunder i landet vårt er veldig positivt og bra. Det er fort gjort for kunden å bli forvirret når han kommer fra ett tariffregime til et annet. Bransjen trenger klar kommunikasjon og et godt budskap ut til kundene. Jeg setter stor pris at det blir gjort et arbeid med dette, det er viktig. Vi burde absolutt få standardisert dette så fort som mulig, sier Runar Stette. 

Runar Karl Stette har likevel et tips til NVE når det kommer til presentasjonen av strømregningen: 

- Det er veldig viktig å presentere en forståelig strømregning til forbrukeren, slik at den blir lett å kommunisere og forklare. Derfor er jeg veldig spent på forslaget som ligger inne hos NVE om at det skal brukes døgnmakser (kWd). Vi tror nemlig ikke det vil være fornuftig å presentere en faktura med 30 fakturalinjer med maksimaltimer på en månedsfaktura. 

- Vi mener at det er et greit prinsipp at topplasttimen følger avregningsperioden. Derfor velger vi å presentere månedseffekt, slik at kundene vil kunne finne igjen effekten som fremkommer på fakturaen ved å gå inn på «Min side» på våre nettsider. Kunden vil da se både klokkeslett og dato for denne topplasttimen. Vi tror at en ved å bruke døgnmakser som et gjennomsnitt, vil «tåkelegge» budskapet, som er å gi kundene et insentiv til å redusere maksuttaket.
 
- Månedseffekt-løsningen er veldig mye mer brukervennlig for forbrukeren. Jeg håper NVE bruker vår erfaring som inspirasjon og vurderer en endring fra døgnmaks til månedseffekt på faktura-presentasjonen, avslutter Runar Stette.

11. juni 2020