None
En av oppgavene til det nye styret blir å arrangere årskonferansen 2021 i Alta.    

Distriktsenergi – styre valgt for kommende år

av Knut Lockert
10. juni 2020
Det er avholdt årsmøte i Distriktsenergi. Oddbjørn Samuelsen fra Repvåg kraftlag er nytt styremedlem. I tillegg er tre nye varamedlemmer med oss inn i en ny spennende periode for våre medlemmer og derigjennom også for Distriktsenergis styre.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.
NoneEn veteran: Oddbjørn Samuelsen tar alltid i et ekstra tak.    None

Oddbjørn Samuelsen erstatter Per-Erik Ramstad som styremedlem. Per-Erik Ramstad har fungert som nestleder i styret, en rolle Terje Bakke Nævdal nå tar over.

Valgkomiteen foreslo for øvrig gjenvalg på Bjørg Brestad, Valdres Energi og Terje Bakke Nævdal, Sognekraft. Styreleder Halvard Fjeldvær og Alf Vee Midtun var ikke på valg i år. Arnt Sollie, Ren Røros erstattet Rolf Inge Roth fra Hålogaland, som gikk ut av styret i 2020 grunnet jobbskifte til annen bransje.

Valgkomiteen foreslo følgende personer som vararepresentanter:

  1. Vara. Tove Hjartnes Fosså, Fusa Kraftlag 
  2. Vara. Per Oluf Solbraa, Gudbrandsdal Energi 
  3. Vara. Barry Larsen, Trollfjord 

Etter en vedtektsendring i Distriktsenergi i 2017 er det ikke lengre personlige varamedlemmer i Distriktsenergi.

Valgkomiteen hadde dermed følgende anbefaling til årsmøte 2020 til nytt styre som årsmøte sluttet seg til.

Styremedlemmer:

 

Halvard Fjeldvær

Styreleder

2019 - 2021

Svorka

Terje Bakke Nævdal

Nestleder

2020 - 2022

Sognekraft

Oddbjørn Samuelsen

Styremedlem

2020 - 2022

Repvåg Kraftlag

Alf Vee Midtun

Styremedlem

2019 - 2021

Rauma Energi

Bjørg Brestad

Styremedlem

2020 - 2022

Valdres Energi

Arnt Sollie

Styremedlem

2019 - 2021

Ren Røros

Varamedlemmer:

     

Tove Hjartnes Fosså

  1. vara

2020 - 2022

Fusa Kraftlag

Per Oluf Solbraa

  1. vara

2020 - 2022

Gudbrandsdal Energi

Barry Larsen

  1. vara   

2020 - 2022

Trollfjord Kraft

Årets valgkomité har bestått av Erling Martinsen (leder), Jan-Erik Brattbakk (nestleder) og Jørgen Luggenes.

10. juni 2020