None
Vanskelig å få innsikt: Fra Kistefos Museum Skulpturpark. Foto: Knut Lockert    
Nettleie

Hemmeligholdelse - den nye standarden?

av Knut Lockert
07. mai 2020
Før koronautfordringen skulle spørsmålet om likere nettleie fremmes for Stortinget i løpet av våren. Nå vet vi ikke lenger og OED vil ikke svare. Det er underlig og ikke et godt tegn. I hvert fall ikke hva prosessen angår.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Den formelle tilnærmingen til tidsaspektet skal være ensbetydende med det vi finner nedfelt i siste statsbudsjett. Her heter det: 

«Det vises til Stortingets anmodningsvedtak fra desember 2018 og til Granavolden-plattformen der det er varslet at regjeringen vil utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget på egnet måte våren 2020.».

Distriktsenergi henvendte seg til OED med spørsmål om hvordan de ligger an med gjennomføringen av likere nettleie. Vi fikk til svar at dette kunne de ikke svare på. Det må innrømmes at dette svaret skjønte vi lite av. Vi ville forstått at de ikke ønsket å utbrodere innholdet i departementets tilnærming enda, men å ikke si noe om tidsaspektet det er underlig. Fra vår side er det et svar fra fortiden. Den slags åpenhet eller mangel på sådan har vi ikke opplevd på mange år.  Vi har alltid fått svar på hvordan man ligger an i forhold til frister eller når saker er planlagt bekjentgjort. Vi håper at dette ikke er et trendskifte i retning mot et mer lukket OED.

Vi skulle veldig gjerne visst om saken kommer som planlagt før koronakrisen i løpet av våren eller ikke. Uten svar jobber vi naturligvis som om saken kommer som planlagt. Saken er for viktig til å ta sjansen på noe annet.

Likere nettleie er viktig

Det at Distriktsenergi er opptatt av likere nettleie er det liten tvil om. Vi har i utallige artikler, debatter og innspill fremmet forslag til hvordan dette kan gjennomføres, gjennom en egen distriktsenergimodell og nå sist med et notat til OED, der vi bereder grunnen for hvordan det kan gjøres med en brukerfinansiert modell. I øyeblikket er vi usikre på hva som skjer i OED,, når vi ikke får noe svar på hvor de er i prosessen.

Koronautfordringen har tatt oss alle, men nå er det tid for å ta spørsmålet om likere nettleie videre.  Vi stiller når som helst og hvor som helst for å følge opp dette. Dette er et spørsmål Stortinget venter på, og slik vi vurderer det har Stortinget store forventninger til dette.

Spørsmålet om likere nettleie går aldri over før det er levert.

07. mai 2020