None
På hjemmekontor siden 13. mars: Liv Margot Sviland er HMS- og Kvalitetsleder, samt IT-ansvarlig i Jæren Everk. Foto: Sigurd Sviland    

Koronapandemien har satt nettselskapenes kriseberedskap på prøve

av Redaksjonen
06. mai 2020
Kraftforsyning er en samfunnskritisk oppgave. Landets nettselskaper var raske til å endre rutiner for å sikre strømforsyningen. Distriktsenergi har snakket med fire selskaper om hvordan koronasituasjonen har endret måten selskapene jobber på.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Stålkontroll i Bindal Kraftlag

- I Bindal Kraftlag har flere av våre ansatte helsepersonell som sin bedre halvdel, så i begynnelsen av koronakrisen havnet tre stykker i karantene samtidig på grunn av dette. Men vi fikk fort kontroll over situasjonen, og siden har driften gått smertefritt og som normalt, sier daglig leder i Bindal Kraftlag Frode Næsvold.

Gradvis overgang til normalen

- For første gang siden krigen har vi iverksatt beredskap. Fram til påske hadde vi beredskapsmøte hver dag, nå har vi en til to møter i uken. De som har måttet ha hjemmekontor og ikke deltar på vakt, får nå muligheten til å komme tilbake på jobb 11. mai hvis de ønsker det. De som har hjemmekontor og er vaktdeltakere får ikke komme tilbake på kontoret før tidligst 1. juni. Kontoret er stengt for publikum og det forblir det nok fram til sommeren. Planen er en gradvis overgang til normalen uten brå endringer, påpeker Birger Høyland,  everkssjef ved Jæren Everk.

NoneNordkyn Kraftlag: Romslige kontorlokaler sørger for at alle kan være på jobb.    None

- Så langt har vi ikke hatt noen av de som er i førstelinje-beredskapen i karantene, det er vi glade for, sier sier daglig leder i Nordkyn Kraftlag Håvard Pedersen. - Lokal-karantenen her i Finnmark er opphevet og det er nå de nasjonale retningslinjene som gjelder. Kontoret er fortsatt stengt for publikum for vi er fortsatt sårbare og vi ønsker ikke å utsette noen for smittefare. Vi har ikke hatt behov for hjemmekontor.  Vårt kontorlokale er romslig så her opprettholder vi trygg avstand, sier Håvard Pedersen.

Tilpasningsdyktige

- Her i Vest-Telemark Kraftlag har vi ikke hatt noen som er smittet, syke eller i karantene, forteller Ketil Kvaale som er daglig leder i Vest-Telemark Kraftlag. - Vi har en tredjedel av arbeidsstyrken på hjemmekontor. Tiltakene fungerer utmerket og vi har allerede hatt et styremøte digitalt og det gikk veldig greit. Vi har blitt nødt til å lære oss å jobbe på en annen måte, det har vært lærerikt. Montørene har for eksempel mottatt arbeidsoppdrag på nettbrett for å unngå fysisk oppmøte i størst mulig grad. Det at vi har gått over til mer digital kommunikasjon har ført til oppgradering av både utstyr og kompetanse. Det er god grunn til å tro at vi også etter koronakrisen vil ha mer digital kommunikasjon enn før, utdyper han.

- Alle ansatte i Bindal Kraftlag har vært utrolig tilpasningsdyktige, vi hadde til og med en ansatt som valgte å overnatte borte fra sin familie for å unngå karantene. Det er sunt for en organisasjon å bli satt på prøve av og til, og denne krisen har vist oss at folk tar i et ekstra tak når det er behov. Jeg er veldig stolt av mine ansatte, sier Frode Næsvold.

- I Jæren Everk har vi opplevd en uvanlig høy tilstedeværelse, vi har ikke hatt en eneste time sykefravær i februar, mars og april. Det skal sies at vi er godt vant med lave sykefraværstall, men dette er utrolig gode tall, sier Birger Høyland. I likhet med de andre nettselskapene har Jæren Everk blitt mer digitale. Vi har tatt i bruk nye digitale verktøy som krevde en tilvenning i starten. Men nå foregår kommunikasjonen digitalt uten problemer. Tilbakemeldingene er gode internt og vi kommer garantert til å fortsette å bruke digitale kommunikasjonsløsninger mer enn før, også etter koronakrisen, sier Birger Høyland.

Senker ikke skuldrene

- Vi er lojale overfor de tiltakene som Bindal kommune har innført. Jeg tror det er veldig viktig å ikke senke skuldrene for mye. Denne krisen har vært en god øvelse på fremtidige kriser og styrket vår organisasjon på mange måter. Vi har heller ingen kunder med betalingsutfordringer utover normal situasjon, forteller Frode Næsvold.

- Vi har vært heldige i vinter med lite feil på nettet til tross for en veldig tøff vinter. Det har vært ekstremt med tanke på tilgjengelighet på grunn av været. Vi trenger flere ressurser når det kommer til vei og vedlikehold. Heller ikke Nordkyn Kraftlag har opplevd at koronakrisen har medført at mange nettkunder får betalingsproblemer. - Vi har kun registrert én kunde som har bedt om utsettelse på nettleien på grunn av koronakrisen, sier Håvard Pedersen.

NoneSmittetest: Frode Næsvold fikk besøk på hjemmekontoret sitt.    None

- Vi har hatt noen henvendelser angående betalingsutsettelse, men ikke noe stort antall. Men det som er dramatisk i vår bransje akkurat nå er at vi har 20% reduksjon i forbruket, både på nettleie og strøm. Det slår jo ut på inntektene. Kraftprisen er også ekstremt lav nå og vi har en stor produksjon, så det er et stort tap i forhold til budsjett. Jeg er mer bekymret for kraftprisen enn for koronakrisen akkurat nå. Men vi holder hjulene i gang så godt vi kan, påpeker Ketil Kvaale i  i Vest-Telemark Kraftlag.

Roser kommunen

- Jeg må rose Bindal Kommune som var tidlig ute med å avlyse alle sosiale arrangementer. Som et resultat av dette har det per dags dato ikke blitt registrert noen smittetilfeller i Bindal og omegn. De av oss som havnet i karantene og samtidig besitter samfunnskritiske stillinger fikk kommuneoverlegen og en brannmann i fullt smittevernsutstyr på døren for å bli testet så fort som mulig. Jeg satt selv i karantene og det tok kun to dager før testen ble erklært negativ og jeg var tilbake på jobb, forteller Frode Næsvold.

06. mai 2020