None
Røros trer inn i fremtiden. Foto: Tom Gustavsen    

Rørosinger blir Norges energipionerer

av Redaksjonen
25. mai 2020
Prosjektet Ren Respons kan endelig starte på Røros. Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går nå sammen og setter i gang en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer. I førersetet sitter det lokale kraftselskapet Ren Røros.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Dette prosjektet har vi jobbet med å få satt i gang siden jeg startet her som daglig leder i 2018 og det er utrolig deilig å nå skyte startskuddet, sier Arnt Sollie, daglig leder i Ren Røros AS. 

Prosjektet skal sørge for lavere strømregning for forbrukeren ved hjelp av bedre energiløsninger. Energiløsningene vil være i form av fornbybar kraftproduksjon og vil redusere klimautslipp og sørge for minst mulig oppgradering av det eksisterende strømnettet. Innbyggerne i Røros blir testpiloter og prosjektet vil gå over tre år.

- Vi jobber med å komme tettere på forbrukeren. Dette prosjektet vil gi forbrukerne de verktøyene de trenger for å få bedre kontroll på eget strømforbruk. Det er på forbrukersiden den store oppsiden ligger, men da trenger vi gode løsninger som gjør forbrukeren effektiv, forteller Arnt Sollie.

Det elektriske samfunnet

Fremtidens elektriske samfunn har som mål å redusere forbrukstopper, utnytte kapasiteten i det eksisterende strømnettet bedre og sikre forsyningssikkerheten gjennom nettet. Ren Røros skal installere 200 elbilladere, 200 smarthusløsninger og over 1500 kvm med solcellepaneler. 

- Et vellykket prosjekt vil bety at vi slipper å oppgradere og å bygge nytt ledningsnett. Dette vil spare både miljø og skattebetalere for høye kostnader, forteller sier Arnt Sollie.

NoneTeam Ren Respons: Fra venstre: Arnt Sollie, administrerende direktør, CEO, Ren Røros AS - Klaus Livik, Chief Strategist, Powel AS - Stein Danielsen, Head Of Innovation, Powel AS - Hanne Wigum, Manager Wind & Solar Technology, Equinor - Gøril Forbord, Konserndirektør teknologi, TrønderEnergi AS. Foto: Toril Hegstad    None

Innovasjon

Ren Røros er et av selskapene som er en klar kandidat til Distriktsenergis teknologi og innovasjonspris. 

- Grunnen til at vi skal bli gode på innovasjon er at vi har satt en klar strategi for å oppnå det. Vi har en målsetning om at 10% av vår kapasitet og ressurser går til det å kun tenke fremover; nye løsninger, ny teknologi og nye ideer. Deretter går 20% til å forbedre og utvikle dagens drift. De resterende 70% er daglig drift. I tillegg har vi kontinuerlig analyser av alle våre implementasjoner. Dette er oppskriften, forteller Arnt Sollie. - Det vanskeligste er gjerne de 20% med kontinuerlig forbedring.

NoneSetter kultur på toppen: Administrerende direktør Arnt Sollie i Ren Røros.    None

Kultur

Innovasjonsoppskriften har en nøkkelingrediens om den i det hele tatt skal fungere, påpeker Arnt Sollie. 

- Som selskap må man sette kultur på toppen, slik ser prioriteringslisten vår ut i Ren Røros:

  1. Tilrettelegging av personlig og fagtlig utvikling av alle våre medarbeidere
  2. Bygging av en kultur hvor det er rom for å feile og lære av sine feil
  3. Kommersiell inntekt

- Innovasjon og kultur henger sammen. For å oppnå innovasjon må man først oppnå en kultur for innovasjon. Deretter kan kun innovasjon skje og leve i en kultur som tar den i mot. Vi har jobbet i lang tid med å få dette til å bli en del av hverdagen i Ren Røros.

David mot Goliat

- David vant fordi han var liten og rask. Det er en fordel å være liten, en er dynamisk og endring tar kortere tid. Vi er på vei inn en i fremtid hvor dette blir viktigere og viktigere egenskaper å ha. Jeg har stor tro på at mange små kraftselskaper vil gripe muligheten og storme frem i tiden som kommer. Det ligger en David i alle små norske kraftselskap, avslutter Arnt Sollie.


 

25. mai 2020