None
Nord-Norge i midten mai 2020. Foto: Repvåg Kraftlag    

Norge, et langt land med store forskjeller i vær og klima

av Knut Lockert
14. mai 2020
Distriktsenergi har gjennom flere saker synliggjort det åpenbare, nemlig at Norge er et langt land med store forskjeller når det kommer til vær, klima og beredskapsutfordringer. Det er lett å glemme for de av oss som bor på Østlandet at når det er tid for en utepils her, kan det være strømutfall et annet sted på grunn av en fortsatt krevende vinter.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Denne vinteren har vi blitt minnet om nettopp det. Vi er midt i mai og det er et yrende liv med en meters avstand utenfor NVEs lokaler i Frognerparken i Oslo, mens det er et helvetes vær nordpå, med strømutfall og orkan i kastene. Alle nettselskaper har sine utfordringer, det er bare det at langt nord er det lengre vintre enn lengre sør. Det betyr noe. Det betyr noe for beredskapen. Det betyr noe for KILE-risikoen og det betyr noe for selskapenes kostnader og ikke minst må det bety noe for reguleringen av nettselskapene.

På Google slår vi opp fakta om året og månedene, og der står det følgende å lese: 

I Norge har vi fire årstider: Vinter, vår, sommer og høst. Vintermånedene er desember, januar og februar. Mars er første vårmåned. Vel vel, sier vi.  Den «sannheten» er ikke klekket ut langt nord for Oslo og den bør i hvert fall ikke legges til grunn når vi diskuterer norsk energibransje.

Beredskap

En lengre vinter krever en annen tilnærming til beredskapen enn der det er sommer. Beredskapen blir dyrere også fordi vinteren i snitt ofte er mer krevende og ikke bare lengre. Og ikke minst må man ha folk som kjenner området og nettet de har ansvaret for. Det må være beredskap lokalt.

KILE-risikoen

Vi har skrevet en egen sak om dette, men vi gjentar at det ikke er åpenbart at selskapene skal holdes KILE-ansvarlige når været og stengte veier umuliggjør retting i nettet.

Rammereguleringen

Det er åpenbart at det er dyrere å drive nett enkelte steder i Norge enn andre steder. Det er ikke åpenbart at disse meromkostningene kommer selskapene tildel når effektivitetsberegningene og sammenligningene selskapene imellom gjøres basert på dagens rammeregulering.

Derimot er det helt sikkert at det er umulig å sammenligne Nordkyn i Finnmark med noen tusen kunder, med Elvia i sør med vel 900.000 kunder og andre klimatiske og topografiske forhold. Og samtidig få ett rett resultat. Likevel gjøres det, og med vår støtte. Derfor jobber vi hele tiden for at reguleringen i sin tilnærming ikke må settes sammen slik at den forfordeler noen. Reguleringen må være rettferdig, så langt mulig. Riktig blir den aldri.

Distriktsenergi vil fortsette å påpeke at Norge er langt land med store forskjeller i vær og klima

Distriktsenergi kommer til å fortsette å påpeke de store forskjellene i Norge og nettselskapene i mellom og hva dette betyr for bransjen og reguleringen, rett og slett for at myndigheter og politikere ikke skal glemme dette i sin omtale og regulering av bransjen. Dessuten har vi godt av å bli minnet på det selv også en gang i blant.

Adm.dir i Hammerfest energi Gudrun Rollefsen satte ord på noe av dette på følgende måte i et intervju med Distriktsenergi.no

«- For å sette det litt på spissen, så trenger Norge en energibransje som ikke er regulert med basis i behovene på Majorstua i Oslo. Vi trenger en energibransje som tar vare på at vi er et langstrakt land med mye verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. Det brenner jeg for, og Distriktsenergi har en viktig stemme i den saken, sier Rollefsen»

Amen sier vi. 

14. mai 2020