None
Når bommen er nede er fortsatt KILE-ordningen oppe. Foto: Oddbjørn Samuelsen    

Høy KILE-risiko i Nord: - Vi trenger Force Majeure inn i KILE-ordningen

av Redaksjonen
12. mai 2020
Veien mellom Olderfjord til Honningsvåg (E-69) har vært stengt 95 ganger fra oktober til 31 mars. 2020. - Vi er på god vei mot rekord. Lengden på en stengning er på gjennomsnittlig 24 timer. Det å drive kraftselskap under slike ekstreme forhold er utrolig krevende, sier Oddbjørn Samuelsen som er daglig leder i Repvåg Kraftlag.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

- Når været slår til i Nord-Norge så har vi ikke mulighet til å starte feilretting fordi vi får ikke lov til å bevege oss inn i området hvor feilen befinner seg. Dette gjelder ikke bare Repvåg Kraftlag, men everk både på Vestlandet, oppover Nordlandskysten, i Troms og i Finnmark. Dette medfører at vi hver dag opererer med høy KILE-risiko, forteller Samuelsen.

NoneStatistikk for hvor mange ganger veien fra Olderfjord til Honningsvåg (E69) har vært stengt de siste sesongene. Tallet for årets sesong er til og med mars.    None

Høy KILE-risiko

Oddbjørn Samuelsen støtter KILE-ordningen som er utarbeidet av NVE, men mener at den trenger en oppdatering.

- Jeg støtter og forstår KILE-ordningen, men det må legges inn noen anordninger i dette reglementet dersom vi ikke har mulighet til å etterleve de kravene som ligger der. Vi har et kjempefokus på drift og vedlikehold, men er veien stengt så er veien stengt, sier Samuelsen.

- Denne KILE-risikoen er absolutt ikke behagelig å ha som en del av hverdagen. Hvis Magerøya er uten strøm i to døgn så snakker vi en 22-23 millioner kroner i KILE-straff. Vår årlige ramme ligger på rundt 60 millioner kroner, så dette er dramatiske skrekkscenarioer å måtte leve med som daglig leder. Det vil redusere vår bunnlinje direkte og trekke vår effektivitet ned. Lavere effektivitet vil si lavere ramme, som igjen vil si mindre penger til vedlikehold. Det føltes rett og slett ikke rettferdig og bli straffet for noe man ikke kan noe for. Derfor er Force Majeure et tiltak som må inn i reguleringen på en eller annen måte, påpeker Samuelsen.

NoneÅrets vinter: Snøkokk i Honningsvåg.    None

Force Majeure

Oddbjørn Samuelsen mener Force Majeure må innføres med en gang og har kriteriene klare.

- Kriteriene blir ganske enkle: Når veien er stengt og det er umulig transportere mannskap dit feilen er, da må man få fritak fra KILE-ordningen. Man kan ikke bli straffet for noe man ikke kan gjøre noe med, sier Samuelsen.

- Vi sendte et brev til Statens Vegvesen og vi fikk i retur et direktenummer til vegmeldingssentralen, hvor de vil prioritere oss. Det takker jeg for, men er veien stengt tikker jo KILE-prisen uansett, forteller Samuelsen.

Vintervedlikeholdet må forbedres

- Det er helt klart at hadde vi hadde en større brøyteberedskap, så er det en selvfølge at det hadde vært mer åpent, for da hadde det gått raskere å åpne veien og man kunne drevet bedre vedlikehold. Det handler om ressurser som statens vegvesen ønsker å bruke i vårt område for å opprettholde god vintervedlikehold, sier Samuelsen. 

- Jeg ber samferdselsministeren stille strengere krav til Vegdirektoratet, akkurat nå har ikke staten iverksatt nødvendig beredskap for å opprettholde normal framkommelighet på vegnettet her i Nord. Som et resultat av dette har everk i Nord-Norge nå høy risiko for å bli straffet av NVE sin KILE-ordning. Force Majeure må inn som et tiltak i KILE-ordningen så fort som mulig, avslutter Oddbjørn Samuelsen.

Ansvar for de ansattes sikkerhet

Samuelsen påpeker også at sikkerheten for de ansatte under ekstreme forhold utfordres.  De ansatte vet at vi straffes økonomisk når strømmen er ute og de er villige til å presse grenser for kundene og sin egen arbeidsplass.  Jeg har fantastisk tøffe folk som ser enhver situasjon som en utfordring.  Der andre kryper under dyna og håper at stormen snart gir seg er våre folk enten ute og jobber eller på vei ut.  Når det gjelder de ansattes sikkerhet skal vi ikke og kan vi ikke ta noen sjangsjer.  Likevel er det ingen tvil om at grensen på når det er mulig å sende folk ut presses.  KILE-utfordringen gjør ikke denne vurderingen enklere avslutter Samuelsen. 

 

Dette er KILE-ordningen:

KILE-elementet representerer kundenes kostnader ved avbrudd, og ordningen innebærer at kundenes avbruddskostnader tas med i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger. Insentivene i KILE-ordningen blir gitt i form av en inntektsreduksjon, slik at overskuddet i nettselskapene blir redusert når det oppstår avbrudd.

Les mer på NVE.no

12. mai 2020