None
Innovasjon

Teknologi og innovasjonsprisen 2020

av Knut Lockert
29. april 2020
Det jobbes godt med innovasjon og utvikling hos Distriktsenergis medlemmer. I den anledning vil Distriktsenergi i år som i fjor dele ut en teknologi og innovasjonspris til det medlemmet som er best på å se og løse fremtidens utfordringer.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.
NoneRingerikskraft fikk fjorårets pris.    None

I fjor var det Ringerikskraft som stakk av med prisen, den ble delt ut av NVE sjef Kjetil Lund på årskonferansen i Rosendal.

Det blir ingen årskonferanse i år, men selvfølgelig skal det deles ut en teknologi og innovasjonspris, der vi i år som i fjor lover en hyggelig overraskelse og en overrekkelse som vil begeistre prisvinneren.

Vi kommer til å trekke frem tre selskaper som utpeker seg og av disse tre kåres en vinner. Det presiseres at det er innenfor all virksomhet som selskapene driver som kan trekkes frem, og ikke bare aktiviteter knyttet til nettvirksomheten.

DNV GL står for gjennomføringen av kåringen

Det er i år som i fjor DNV GL som står for gjennomføringen av kåringen. Jørgen Bjørndalen i DNV GL oppfordrer alle til å avgi stemme. Han understreker at det er lov å stemme på seg selv, og at en helst skal komme med en begrunnelse for hvorfor nettopp det selskapet man stemmer på skal få prisen. Omfanget av begrunnelsen velger selskapene selv, forteller Bjørndalen. Også i DNV GL er vi svært spent på hva som rører seg på dette området blant Distriktsenergis medlemmer i 2020, avslutter Bjørndalen.

For å henge med må selskapene ha fokus på teknologi og innovasjon

I Distriktsenergi er vi ikke redde for å si at for å henge med som selskap over tid, må selskapet være opptatt av det som skjer fremover, av innovasjon og utvikling. Det er viktig for å kunne jobbe kostnadseffektivt og smart, og det er viktig for å bevise at selskapets overlevelsesevne ikke dreier seg om størrelsen på selskapet. Med denne prisen setter vi fokus på fremtiden og vi får mulighet til å trekke frem noen selskaper som går foran og viser vei inn i en framtid med fokus på de smarte løsningene.

29. april 2020