None

Ber om utsettelse av det selskapsmessige og funksjonelle skillet – om nødvendig

av Knut Lockert
01. april 2020
Distriktsenergi, Energi Norge og samfunnsbedriftene (KS Bedrift) anmoder myndighetene om å utsette kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet – etter en begrunnet søknad fra de selskapene som måtte trenge utsettelsen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Distriktsenergi har tatt til ordet for at kravet til det funksjonelle skillet er et fordyrende, byråkratiserende og unødvendig tiltak. Likevel handler denne henvendelsen ikke om et ja eller nei til innføringen av det funksjonelle skillet, eller det selskapsmessige skillet for den saks skyld. Det er en samlet kraftbransje som nå ber om at de selskapene som nå hadde planlagt den praktiske og strategiske gjennomføringen av disse kravene med sikte på å være i havn til den 1.1 2021, må få litt bedre tid dersom koronasituasjonen gjør dette nødvendig. 

Noen selskaper er satt sjakk matt

De fleste selskapene vil være i havn i tide til det tidspunktet Stortinget har satt, men noen skulle bruke de kommende uker og høsten på å gjennomføre disse endringene. De er på sett og vis satt sjakk matt. Selskapenes ressurser er nå rettet mot å stå igjennom koronakrisen på best mulig vis. Beredskapen må prioriteres og drift av eksisterende prosjekter må gjennomføres så langt mulig. 

Forventer et positivt svar

I denne krevende situasjonen kan vi vanskelig se at myndighetene skulle sette seg imot en utsettelse, dersom et selskap skulle trenge dette. Det viktigste vi forventer er at tiltakene myndighetene har bestemt gjennomføres og ikke tidspunktet gjennomføringen skjer på. Det ligger for øvrig i sakens natur at det må komme et snarlig svar fra ansvarlig hold på om de vil godkjenne slike søknader og eventuelt på hvilke vilkår. 

Oppdatert: svar fra OED

Departmentet har vært raske til å svare og kommet henstillingen i møte. Det åpnes opp for en koronautsettelse etter søknad.  Det er vi fornøyd med i Distrikstenergi og vi tror at departmentet utøver et godt skjønn når søknadene om en utsettelse måtte komme.

Brevet til Olje- og energidepartementet kan du lese her.

Les svaret vi fikk fra OED her.

01. april 2020