None
Gudrun Botnen Rollefsen er ny administrerende direktør i Hammerfest Energi. Foto: Jonathan Jæger / Hammerfestingen.no    

Hammerfest Energi - skaper gnister for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser

av Redaksjonen
05. mars 2020
- Det er ikke nok å ha strøm i kontakten, våre kunder og brukere forventer mer av oss. Det sier nytilsatt administrerende direktør Gudrun Botnen Rollefsen i Hammerfest Energi. Rollefsen kom til landsdelen for 29 år siden med plan om retur tilbake til Østlandet etter 2 år. Kjærligheten til landsdelen, det nord-norske folket og spennende topplederstillinger innen nordnorsk energibransje gjorde returen uaktuell.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Gudrun Rollefsen har en bred bakgrunn fra topplederverv i landsdelen og  kommer fra stillingen som administrerende direktør i Barents Naturgass. Her har hun jobbet siden oppstarten av selskapet i 2005.

Hva var grunnen til at du takket ja til stillingen som administrerende direktør i Hammerfest Energi?

- Jeg har alltid syntes det er spennende å jobbe med energi. Med Hammerfest Energi åpnet det seg en ny og interessant mulighet til å jobbe med en annen og viktig del av energi-verdikjeden, sier Gudrun Botnen Rollefsen. Hammerfest Energi er et selskap med svært lange og rike tradisjoner og spiller en viktig rolle i utviklingen av Hammerfestområdet. Selskapet betyr svært mye for regionen, ikke minst innenfor nye energiløsninger som jeg brenner for og fortsatt ønsker å være en del av.

Du har jobbet med energi i 15 år som administrerende direktør i Barents Naturgass. Hva bringer du med deg?

- Jeg håper jeg har med mye som kan komme godt til nytte i Hammerfest Energi, blant annet erfaringer med å bygge ny virksomhet. Med Barents Naturgass startet vi bokstavelig talt fra bar bakke og måtte tilpasse oss kundenes ønsker. Så tar jeg også med meg erfaringer fra en sterkt regulert bransje med enormt stor fokus på sikkerhet inn i en annen og minst like sterkt regulert bransje som el-bransjen. Jeg har vært leder i mange år og det å jobbe sammen med spennende mennesker er noe jeg virkelig liker og det gleder jeg til å fortsette med i Hammerfest Energi.

Hva vil være Hammerfest Energi sine viktigste saker og satsingsområder i tiden fremover med deg som leder?

- Nå må jeg ta forbehold om at jeg kun har vært i jobben i ca. 4 uker og at jeg fremdeles er «på opplæring», sier Rollefsen. Hver dag lærer jeg noe nytt og spennende av alle disse fantastiske kollegaene mine, så jeg skal ikke her og nå komme med altfor bastante uttalelser om tiden fremover. Men vi skal være moderne og følge våre brukere og kunder inn på nye felt og områder som gir et bærekraftig klima, økte valgmuligheter og en enklere hverdag. For å lykkes med det skal vi være fremoverlente og ta bruk i nye teknologier. Det er et løfte Hammerfest Energi har levert på siden vi skapte de første elektriske gnister i 1891 da vi var først med elektriske gatelys i Nord-Europa. Siden da har vi bygd og drevet et moderne strømnett i Hammerfest, Kvalsund (nå slått sammen til Hammerfest kommune) og nabokommunen Hasvik, sier Rollefsen. De siste årene er bredbånd, fiber og TV også en del av produkttilbudet.

Vi fortsetter med å skape gnister for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser. Våre eierkommuner Hammerfest, Hasvik og Kvalsund er sentrale i disse prosessene. Vi bidrar med infrastruktur, kompetanse og kapital for å skape noe nytt og er i dag aktivt involvert i et utviklingsselskap som blant annet har fokus på andre deler av energibransjen, men i det siste er faktisk tang og tare også blitt et satsingsområde. Med over 60 ansatte er vi også en betydelig arbeidsplass i regionen, sier Gudrun Botnen Rollefsen.

- Vi vil være en pådriver for nye og flere fornybare løsninger, vi var blant annet tidlig ute med et prosjekt innen tidevannskraft. I den sterke strømmen i Kvalsund utenfor Hammerfest ble verdens første kommersielle undervannsmølle montert i 2003, sier Rollefsen. Nå er ikke dette en programerklæring om at tidevannskraft blir neste fornybarhetsprosjekt for Hammerfest Energi, men eksemplet med tidevannskraft viser hva vi er i stand til.

Hvorfor er Distriktsenergi viktig for Hammerfest Energi og landsdelen?

- For å sette det litt på spissen, så trenger Norge en energibransje som ikke er regulert med basis i behovene på Majorstua i Oslo. Vi trenger en energibransje som tar vare på at vi er et langstrakt land med mye verdiskapning og arbeidsplasser i distriktene. Det brenner jeg for, og Distriktsenergi har en viktig stemme i den saken, sier Rollefsen.

Besøk Hammerfest Energi sine hjemmesider her.

05. mars 2020