None

2400 nettselskaper er Europas livsnerve

av Arvid Bekjorden
04. mars 2020
Strømnettet utgjør bindeleddet mellom produsenter og forbrukere. Det knytter også det norske kraftsystemet til utlandet. Vi er helt avhengig av strøm for å leve våre moderne liv, og nettselskapene i Europa og Norge er helt sentrale i arbeidet med overgangen fra fossilt forbruk til fornybarsamfunnet.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

Her en noen spennende «elfakta» for Norge, sammenlignet med resten av Europa.

2400 nettselskaper i Europa - 97 i Norge

Norge har 97 nettselskaper, mens det i Europa samlet sett er om lag 2400 nettselskaper. De fleste land i Europa har en god spredning av nettselskaper med forskjellig størrelse slik som i Norge. Totalt antall kunder tilkoblet strømnettet er 260 millioner herav 3,2 millioner i Norge. Forbruket er på hele 2700 TWh i Europa der Norge har ca. 120 TWh av disse. I Norge er vi heldige med at de fleste av nettselskapene er offentlig eid noe som sikrer at overskudd og verdiskapning kommer innbyggerne i Norge til gode.

Tyskland og Frankrike har høyest forbruk i Europa

Tyskland og Frankrikes energiforbruk utgjør omtrent 30% av det samlede forbruket i Europa. Norges andel av forbruket tilsvarer vel 4% og hoveddelen av dette er allerede fornybart. EU har høye ambisjoner, der målet er å komme opp i 30 % fornybart innen 2030.

Sysselsetter 240 000

Europas 2400 nettselskaper sysselsetter hele 240 000 personer som blir viktige når transportsektoren skal elektrifiseres. I Norge ser vi allerede at søkerlistene til jobber i energibransjen er lengre enn før og mange kommer fra olje og gassindustrien.

200 millioner AMS målere er montert

Norge var ferdig med utrullingen av nesten alle de 3,2 millioner AMS målerne 1. januar 2019. Hittil er det installert 200 millioner AMS målere i Europa som utgjør om lag 80% av alle kundene.

13 ganger frem og tilbake til månen

Strømnettets utstrekning er formidabelt, du må reise hele 13 ganger frem og tilbake til månen for å få samme strekning som strømnettet i Europa. Lengden av det norske strømnettet tilsvarer distansen 7 ganger rundt ekvator.

04. mars 2020