None
Jan Tore Sanner ledet pressekonferansen om kompensasjonsordning til bedrifter i dag tidlig. Foto: Regjeringen.no    

Nærmere avklaringer om «kontantstøtten» til bedriftene

av Redaksjonen
27. mars 2020
Regjeringen vil dekke bedriftenes faste kostnader for inntil 20 milliarder i måneden. Målet er at pengene skal være på konto innen tre uker. - Dette er et godt tiltak, og vi har jobbet for at næringslivet som sliter skal få hjelp til å betale faste utgifter, så som strøm og nettleie i disse koronatider, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

 

Oppdatert torsdag 2. april

Pakken fra regjeringen har følgende elementer i seg: 

- Støtteintesiteten fastsettes ut i fra størrelsen på uungåelige faste kostnader i hver enkelt foretak. Eks her er strøm, husleie og forsikringer

- Ordningen gjelder i utgangspuntet for mars, april og mai 2020

- Første utbetaling foretas så raskt som mulig i april og utbetales ut fra oppgitte tall for mars

- Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall

- Foretaket må ha et omsetningsfall på 30% eller mer og kompensasjordningen beregnes ut i fra omsettingstall

- Ordningen skal gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge.  Men ordningen skal ikke gjelde for blant annet produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning.  

 

Lockert forteller at denne krisepakken er i sin tilnærming i tråd med det Distriktsenergi har foreslått for myndighetene i et bredt samarbeid med Energi Norge i vår første hilsen til finansministeren og senere også med El og IT. Målet vårt har hele tiden har vært å sikre ordninger som gjør at kundene er i stand til å betale sine faste utgifter, såsom strøm og nettleie. Inntektene for en rekke kundegrupper forsvant over natten, mens faste kostnader som husleie, strøm, nettleie, forsikringer og rentebetalinger løper som normalt. Distriktsenergi er glade for at regjeringen nå vil hjelpe bedriftene, og innfører en form for direktebetalinger inn på konto for bedrifter som sliter, sier Lockert.

Utfordringen er naturligvis at ordningen ikke er ferdigsnekret, som finansministeren uttrykker det, og at det vil ta ytterligere noe tid før vi ser hvor treffsikker ordningen er.  For landets nettselskaper og strømleverandører er det åpenbart svært viktig å få oversikt over hvem ordningen treffer og hvor omfattende den blir.  Dette er viktig informasjon der hvor det i dag er aktuelt å gi kunder en betalingsordning i visshet om at en står i en fase med en midlertidig likviditetskrise, fortsetter Lockert.

– Ordningen vil rette seg mot bedrifter som har stort fall i omsetningen som følge av virusutbruddet. Den er ikke rettet mot enkeltbransjer, sier Sanner. Han understreker at denne «Kontantstøtteordningen» foreløpig ikke er helt ferdigsnekret, og detaljene og begrensningene vil ikke presenteres før neste fredag.

- Men ordningen kommer til å bli omfattende, og vi merker oss at Sanner regner med at den vil koste staten et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden. - Jeg tror denne ordningen vil bety mye for bedriftene som sliter, og jeg tror den er viktig slik at vi reduserer antall konkurser til et minimum, sier Lockert. 

 

 

 

27. mars 2020