None
Roar Olsen leder Distriktsenergis og KS bedrifts bredbåndsutvalg og er daglig leder i Vev Romerike.    

Frykter fiberbrems i statstøttede bredbåndsutbygginger

av Redaksjonen
25. mars 2020
Tempoet i norsk fiberutbygging har aldri vært høyere. Særlig er det det en sterk vekst i fiberbasert bredbånd utenfor tettbygde strøk. Mye av veksten skyldes at fiber er valgt som teknologi I statsstøttede utbygginger. Men nå vil Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) godkjenne mobilt bredbånd med lav hastighet som teknologi i utbyggingene. - Det kan bety full brems i fiberutbyggingen, sier Roar Olsen. Han leder Distriktsenergis og KS Bedrifts Bredbåndsutvalg og er daglig leder i Vev Romerike.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I begynnelsen av mars sendte NKOM ut rapporten Krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett på høring. Her foreslår NKOM å inkludere mobilt bredbånd med 30Mbit/s som neste generasjons aksessnett (NGA). NKOM sier at “Tilbyder skal i sitt trådløse NGA-nettverk kunne levere nettverksytelse som gir hver sluttbruker minst 30Mbit/s nedlastingshastighet og minst 5Mbit/s opplastingshastighet når brukeren benytter tjenesten.”

Dette har fått Roar Olsen og Bredbåndsutvalget til å reagere.

Kan tape anbudene

- I de fleste utlysninger frem til 2018 var det krav om at tilbyder skal levere 100Mbit/s innen kort tid. Dette ble tatt bort i 2018, men ønske fra både sluttbrukere og fylkene ligger fortsatt på at utbyggingene som er statsstøttede bør gi høyere hastighet enn 30Mbit/s. Dersom NKOMs forslag blir stående kan det få store konsekvenser for alle de som bygger ut fiber i distriktene. De vil rett og slett ha stor risiko for å tape anbudene til mobilnettleverandørene Telenor, Telia og ICE som kanskje kan levere litt billigere enn fiber. Dette innebærer også at kundene vil oppleve at de ikke vil få tilstrekkelig hastighet på sitt bredbånd, 30Mbit/s er ikke så mye lenger, sier Roar Olsen.

Han mener at forslaget kan gi negative konsekvenser. - Mens stadig flere husstander nå får tilbud om bredbånd med middels høye kapasiteter, er det i de høyeste kapasitetsklassene vi ser størst vekst, sier Olsen. I følge NKOMs egne tall har 86% av norske husstander i dag tilbud om 100Mbit/s nedlastingskapasitet og 63% har tilbud om 1000Mbit/s nedstrøms kapasitet.

Behovet for raskt bredbånd øker

- Det er uten tvil den sterke fiberutbyggingen som driver veksten. Tempoet i norsk fiberutbygging har aldri vært høyere. Særlig verdt å merke seg er den sterke veksten i fiberbasert bredbånd utenfor tettbygde strøk, hvor om lag 60.000 nye husstander har fått tilbud om fiber i 2019 og om lag 45% av husstandene utenfor tettbygde strøk har nå fiberdekning, sier Olsen.

- Hvis fast mobilt bredbånd blir valgt som hovedteknologi i NKOM-prosjektene vil det være å skru klokka tilbake og gi folk i distriktene dårligere hastigheter når husstandenes og bedriftenes behov for raskt bredbånd bare øker, sier han. 4G og fast bredbånd deler på kapasiteten og kan fort blir overbelastet når mange bruker nettet samtidig. Olsen sier at koronakrisen som medfører at tusenvis av familier nå sitter hjemme med hjemmekontor og hjemmeskole og understreker behovet for fortsatt utbygging av høyhastighets fiber. – Hadde mange av oss nå kun brukt mobilt bredbånd og ikke fast bredbånd, frykter jeg at dette kunne resultert i at mobilnettene hadde slitt veldig. Det blir bare mer og mer tydelig at bredbånd er en samfunnskritisk tjeneste, sier han.

Kan bli full brems i fiberutbyggingen

- Det bør være krav fra NKOM til minimum 100Mbit/s i nedlastingshastighet for at fast mobilt bredbånd skal kvalifisere som teknologi i utbyggingene. Hvis ikke er jeg redd for at de lavere kravene til bredbåndshastighet kan føre til full brems i fiberutbyggingen, sier Roar Olsen.

Les høringssvaret fra Distriktsenergi til høringen krav til statsstøttede trådløse bredbåndsaksessnett her.

25. mars 2020