None
NorthConnect-forbindelsen fra Eidfjord (Simadalen) i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead i Skottland. Foto: Northconnect.no    

Distriktsenergi sier ja til NorthConnect

av Knut Lockert
02. mars 2020
I Distriktsenergi er vi opptatt av at kraftnæringen anerkjennes som en egen næring og ikke utelukkende som en innsatsfaktor for andre. AS Norge bør være stolte av vårt fantastiske produkt og stolte av at det er penger på å tjene på salg av denne rene herligheten, også til utlandet. Hurra sier vi og hurra til NorthConnect er essensen i vårt høringssvar til OED.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er på tide at vi står opp for hvilket fantastisk produkt kraftnæringen besitter, et produkt som AS Norge tjener store penger på gjennom salg over kablene. Pengene vi tjener gir inntekter til selskapene som igjen går tilbake til kommunale, fylkeskommunale og statlige eiere og derigjennom til innbyggerne i Norge. NorthConnect alene er beregnet til å gi 8,5 milliarder i inntekter.

Laks, olje og ren kraft

Vi spiser ikke opp all laksen vår til egne laksepriser for deretter å selge unna overskuddet til utlandet. Vi bruker ikke opp oljen vår til egne oljepriser for deretter å selge overskuddet til utlandet. Vi selger disse produktene i et internasjonalt marked og tjener store penger til AS Norge. Sånn må det også være for kraften. Energiprisen settes i et europeisk kraftmarked. Er prisen høyere på andre siden av kraftkablene eksporterer vi, mens vi importerer når prisen er høyere på vår side av kablene. Markedet fungerer og dette markedet vil fungere enda bedre med flere kabler. Norge tjener mer penger samlet sett med flere kabler. Da sier vi ja til nok en kabel.

NorthConnect begrenser klimautslipp

Det er også slik at utenlandskabler generelt sett begrenser verdens skadelige klimautslipp. For NorthConnect er det av ekspertene lagt til grunn at NorthConnect-kabelen alene vil føre til et utslippskutt tilsvarende 40% av den norske bilparken. Dette er et tiltak som monner i verdens klimaregnskap. Kraftkablene gjør det mulig å fase ut kullkraften i Europa i et annet tempo enn det som hadde vært mulig ellers og erstatte kullet med kraft uten farlige klimautslipp. Hurra sier vi.

Den rene kraften representerer fremtiden og framtidens arbeidsplasser. Ja takk til større inntekter og til en reduksjon av skadelige klimagasser. Ja takk til NorthConnect. 

Vår høringsuttalelse kan leses her
 

02. mars 2020