None

Kraftforsyningen har god korona-kontroll

av Knut Lockert
18. mars 2020
Kraftselskapene tar nødvendige koronatiltak over hele landet for å sikre sikker strømforsyning til alle landets abonnenter. -Dette har vi kontroll på, forteller Halvard Fjeldvær som er styreleder i Distriktsenergi og administrerende direktør i Svorka.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

- Vi er blitt mer og mer avhengig av strøm i det moderne samfunn og derfor er Kraftforsyningen å anse som samfunnskritisk virksomhet – naturligvis. Dette gjør at vi skjerper oss ekstra for å unngå smitte og setter i verk allerede nedfelte beredskapsplaner i disse tider.

På generelt grunnlag kan vi meddele at dette innebærer blant annet følgende:

  • Oppfølging av Folkehelseinstituttets grunnleggende hygieneråd og nasjonale føringer følges
  • Planlagte arbeider utsettes eller det foretas omprioritereinger i arbeidet
  • Det tas i bruk hjemmekontor i stor skala 
  • Nøkkelpersonell skjermes og montørstyrkene jobber i mindre enheter 
  • Kundemottak stenges og kundebesøk utsettes
  • Det er innført reiseforbud i selskapene 
  • Beredskapsavtalene med andre nettselskaper og andre tilbydere av krisehjelp innebærer at man hjelper hverandre om nødvendig med personell og utstyr

Alle disse tiltakene gjennomføres med forbehold om at disse kan og må lempes på i fall det gjøres av hensyn til å opprettholde strømforsyningen. Det er også utarbeidet en veileder fra Direktoratet for samfunnskritiske virksomhet om hvordan man kan opprettholde drift ved alvorlige hendelser så som ved epidemier som bransjen naturligvis forholder seg til.

Det er også god kommunikasjon selskapene imellom, med Statnett og med myndighetene, der NVE har en samordnende funksjon gjennom Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon, der NVE, kraft- og varmeprodusentene og nettselskapene sitter.

Øvrige tiltak bli naturligvis bli vurdert i lys av hvordan situasjonen utvikler seg med koronasmitten. Men beredskap og forsyningssikkerhet er energiverkene gode på, og så langt og så vidt vi kan se i spåkulen fremover har selskapene god kontroll på situasjonen.

18. mars 2020