None

Distriktsenergis medlemmer er godt forberedt på å håndtere økt spredning av koronaviruset

av Redaksjonen
13. mars 2020
Medlemmene til Distriktsenergi eier og drifter kritisk infrastruktur. Hvor godt er medlemmene forberedt til å håndtere eventuelle smitteutbrudd og opprettholde forsyningen? Distriktsenergi.no tok en ringerunde til noen medlemmer.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

De medlemsbedriftene vi snakket med har høy beredskap og er godt forberedt på å håndtere eventuelle smitteutbrudd og har systemer på plass for å trygge både ansatte og strømforsyning.  Daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert sier at tilbakemeldingene fra medlemmene forteller oss at her tar man konsekvensen av koronautfordringene på det største alvor. En forventet tilbakemelding fra en dønn seriøs bransje med erfaring og ansvar med å drifte kritisk infrastruktur avslutter Lockert.

Repvåg Kraftlag: Mistanke om koronasmitte blant ansatte

Repvåg Kraftlag håndterer i disse dager en mulig smittesituasjon i Olderfjordavdelingen, hvor alle de 5 ansatte nå er i karantene.

De ansatte ble satt i karantene som følge av at det var mistanke om mulig Korona smitte hjemme hos en av montørene. I løpet av torsdagen kunne imidlertid kommunelegen i Porsanger opplyse om at det ikke dreide seg om Korona. Dermed kan de ansatte møte på jobb igjen på mandag, men da med strenge restriksjoner med hensyn på håndhygiene og nærkontakt.

- En av de ansatte er i karantene på kraftlagets montørstasjon. Kommunelegen har tilsynet med de internerte og testresultater vil foreligge på mandag, sier elverkssjef Oddbjørn Samuelsen. Forøvrig tar vi nødvendige forhåndsregler. Vi har ikke satt hele kraftlaget i karantene, men tar alle nødvendige forholdsregler. Blant annet skal ansatte holde seg minst en meter fra hverandre. Det er viktig for meg å understreke at ingen av de internerte har symptomer som hoste og feber, sier Samuelsen. Det er ikke påvist noen smittetilfeller i kommunen for øvrig.

Beredskapen er opprettholdt og de ansatte i Olderfjordavdelingen reiser fremdeles ut på oppdrag, men da i hver sine biler, slik at de ikke sitter sammen. Ute på oppdraget vises det årvåkenhet og all kontakt unngås.

- Ut over dette konkrete tiltaket er alle møter gjort om til Skype-møter, kantinen er stengt og alle ansatte tar med seg matpakker hjemmefra. Alt tilsyn til private boliger er stanset opp og bredbåndsselskapet til Repvåg Kraftlag, InfraNord, går ikke inn til kunder. To ganger om dagen vaskes det over alle flater, bord gelender, dørklinker og liknende på kontorene og på stasjoner. Renholdet er løftet til aller øverste nivå, sier Samuelsen. 

Tiltak settes inn fortløpende ved behov. Og dette er jo heller ikke helt nytt for oss, vi benytter oss i store trekk av planer og erfaringer den gang det var svineinfluensa, og så justerer vi og tilpasser underveis i henhold til våre erfaringer og krav og pålegg fra helsemyndigheter og regulator, sier Samuelsen.

Midt-Telemark Energi: Normal drift, men viktige tiltak igangsatt

- Midt-Telemark Energi har faste beredskapsmøter hvor situasjon fra helsemyndighetene og regulerende myndigheter løpende vurderes. Skagerak Energi Nett er Krafforsyningens distriktssjefer (KDS) og holder dialogen med alle energiverkene i Telemark, forteller Administrerende direktør Jon Arne Mørch-Jonassen.

- Midt-Telemark Energi har i store trekk isolert selskapet og våre ansatte fra omgivelsene - så langt det lar seg gjøre. Det er innført besøksforbud til lokalene for utenforstående og alle dører er fysisk stengt for besøk, det er heller ingen åpen resepsjon og skranke. Vi har innført kurs -og reiseforbud, sier Mørch-Jonassen.

- Kantinen er stengt og alle kontoransatte spiser nå på sine respektive kontor. Montørlagene har ikke lenger felles oppmøtested og det er maks to personer i hver montørbil. Alle ansatte er pålagt å varsle dersom man har vært i kontakt med personer som man kan mistenke har smitte. Ved mistanke om smitte, innføres hjemmekontor umiddelbart, forteller Mørch-Jonassen.

- Rent beredskapsmessig sørger vi for at vi alltid har nok montørstyrke tilgjengelig, det stedlige tilsynet har stanset og vi vurderer fortløpende arbeid på nett hvor våre ansatte kan komme i kontakt med folk, sier sier Mørch-Jonassen.

Kriseplanene for Midt-Telemark Energi er også klare.

- Hvis smitte oppstår blant ledergruppen på seks personer, pålegges den smittede å  jobbe fra hjemmekontor. Hvis det verst tenkelige skulle skje og at hele montørstyrken blir smittet, kan vi søke dispensasjon slik at montørene fortsatt står i jobb. Vi har også beredskapsavtaler med andre naboverk slik at vi i nødstilfeller kan utveksle montørstyrke. Vi har iverksatt mange tiltak og vil iverksette flere om situasjonen skulle tilsi det sier Mørch-Jonassen.

Kragerø Energi: Våre ansatte stilles overfor nye utfordringer

I Kragerø Energi gjennomføres det nå jevnlige møter i Beredskapsgruppen og med tillitsvalgte for å identifisere smittefarer, etablere klare rutiner og ikke minst håndtere den usikkerheten og alle spørsmål som reiser seg hos de ansatte.

- Ledelse og ansatte ser alvorlig på situasjonen og innfører alle nødvendige tiltak for å sikre ansattes helse, samtidig som vi leverer våre produkter og tjenester og at vi har en god beredskap, sier administrerende direktør Geir Elsebutangen. Han forteller at situasjonen setter organisasjonen under ekstra press. - Vi har en meget slank og trimmet organisasjon i utgangspunktet og med denne situasjonen stilles ansatte overfor nye krav og utfordringer. Men dette takler vi gjennom god intern dialog og fokus på det å redusere muligheten for smitte så mye som mulig, sier Elsebutangen.

Han forteller at all deltagelse på eksterne arrangementer er avlyst og møter med eksterne deltakere gjøres på telefon eller videokonferanse. - Som arbeidsgiver ønsker ikke Kragerø Energi å begrense ansattes fritid på noen overdreven måte, men ansatte oppfordres til at fritidsreiser ikke utsetter andre ansatte for smittefare. Ansatte som skulle vise seg å ha vært i smitteområder blir testet ved hjemkomst.

- Skulle det vise seg at ansatte har et sammensatt sykdomsbilde, eller de har familiemedlemmer som er i risikosonen, kan hjemmekontor tilbys der det er praktisk. Her følger vi anbefalingen fra norske myndigheter, sier Elsebutangen.

- Hvis våre ansatte skal på hjemmebesøk i forbindelse med DLE, fiber, nett eller installasjon vil vi stille kunden noen kontrollspørsmål slik at vi er trygge på at han ikke har vært i et område som myndighetene definerer som smitteområder, forteller Elsebutangen.

- Vi stenger nå også inngangsdøren til konsernet for å begrense besøkende. Den besøkende må ringe inn og nødvendigheten av et møte blir vurdert fra sak til sak. Vi sperrer oss ikke inne, men hensynet til ansattes helse, sikkerhet og konsernets viktige samfunnsrolle settes i disse dager foran det å alltid være tilgjengelig. Ofte kan spørsmål håndteres uten av vi fysisk møter den besøkende, sier Elsebutangen.

- Vi har et stort samfunnsansvar med å levere energi og tjenester til næringer, privatpersoner, sykehus og andre - og Kragerø huser også farmasøytisk industri som leverer livsviktige medisiner, sier Elsebutangen.

Hurum Energi: Følger utviklingen nøye

- Hurum Energi følger pålegg fra våre helsemyndigheter og regulator nøye, sier administrerende direktør Christian Aakermann. 

Renholdet er på høyeste nivå og vi har innført utvidet daglig vask av dørklinker og lysbrytere. Alle ansatte anmodes om å være bevisst smitterisiko både på jobb og i private sammenhenger.

- Vi henstiller til at ansatte bør unngå tett kontakt med mange mennesker så langt som det er praktisk mulig, samt redusere deltakelse på store arrangementer til et minimum. Vi oppfordrer også til at ansatte holder «god» avstand til kolleger og utenforstående. Planlagte målerbytter og tilsyn i Hurum Nett utsettes inntil videre, sier Aakermann.

- Vi vurderer situasjonen løpende. I tillegg til å ha høy smitteberedskap er vi opptatt av å holde god dialog med alle ansatte og være klare til å svare på spørsmål og eventuelle bekymringer, forteller Aakermann.

Valdres Energi har sendt ut pressemelding

Valdres Energi er en stor samfunnsaktør med ansvar for kritisk infrastruktur. Vi har gode beredskapsplaner for å håndtere nettopp denne type situasjon vi er i nå. Selskapet har tilstrekkelig lager av materiell til å holde god beredskap og delvis aktivitet i gang. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet er i skjerpet beredskap og har iverksatt følgende tiltak:

 • Ledergruppa er satt i beredskap og er tilgjengelige døgnet rundt
 • Det er satt i gang skjerpet overvåking av strømnettet fra driftssentral på Spikarmoen
 • Planlagt arbeid i strømnettet holdes i gang hvis praktisk mulig
 • Planlagt arbeid med utbygging av fiber holdes i gang hvis praktisk mulig
 • Administrativt arbeid holdes i gang hvis praktisk mulig
 • Delvis innføring av hjemmekontor for de stillinger der dette er mulig
 • Administrasjonsbygget stenges for kunder – informasjon der kunder bes henvende seg på telefon eller epost
 • Alle ansatte er bedt om å sette seg inn i og følge Fylkesmannen i Innlandet sine «Felles kjøreregler i forbindelse med Korona», og forholde seg til oppdatering av disse
 • Alle ansatte bes forholde seg til regjeringen og helsemyndighetene sine tiltak
   
13. mars 2020