None
Tegnet av Alf Ivar Bruseth.    

NorthConnect engasjerer

av Knut Lockert
12. mars 2020
Etter at Distriktsenergi gikk ut med et klart ja til bygging av kabel til Skottland (NorthConnect) har vi opplevd et sjeldent engasjement i sosiale medier og især på Facebook. Hundrevis av kommentarer og tilsvarende antall likes og dislikes. En mulig kabel til Skottland er blitt en politisk het potet og de debatterende fronter er blitt nettopp det – fronter.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Enhver stor beslutning engasjerer og historisk har større energipolitiske vedtak vært gjenstand for politiske debatter. Sånn skal det være. Det en likevel kan undres over er at her finner vi like mange selvoppnevnte eksperter som på tribunen i en viktig fotballkamp. I kommentarfeltet ser vi fullt av kommentarer som: «dummeste jeg har hørt», «enda mere bløff og enda mere rasering av norsk natur», «dette er organisert svindel satt i system» og så videre.  Vi mangler bare «Ut med dommeren». 

Vi anbefaler et pust i bakken, og at en ser litt på faktum i saken.

I Distriktsenergi slutter vi ikke å undres over en tilnærming der vi skal selge vår olje, gass og laks ut av landet og tjene penger på dette, mens vår rene kraft, den skal vi holde for oss selv og for all del ikke tjene penger på. NorthConnect er regnet hjem med ca. 10 milliarder i gevinst til AS Norge. Eierne av kraften, staten, kommunene og fylkeskommunene nektes med et nei til kabelen å høste gevinst av markedstilgangen og derigjennom benytte inntektene på viktige offentlige oppgaver. Vi har god råd om vi velger å si nei til dette.

NorthConnect gir en viktig klimagevinst

Enkelt fortalt er det slik at norsk vannkraft erstatter gass i Storbritannia i perioder når det er vindstille, mens i perioder med mye vind vil vi importere billig vindkraft som ellers i praksis hadde blåst bort uten å bli benyttet.  Argumentasjonen er enkel og skrevet mye om av eksperter, blant annet av dr.ing Klaus Vogstad som har skrevet om dette her.

Dette er anbefalt lesning om en ønsker en grundigere gjennomgang av klimaregnskapet. Denne effekten av kabelen monner i et klimaregnskap. Vi snakker utslippskutt tilsvarende 40% av den norske bilparken. Er vi opptatt av klima må vi si ja til dette. Og skal Norge kunne nå målene fra Parisavtalen, er det underlig om man sier nei til denne klimagevinsten.

Prisen på kraften er beregnet opp med 1-3 øre i Norge

Et argument vi forstår at industrien især er opptatt av, er at det er gjort beregninger som viser at prisen på kraften i Norge vil gå opp mellom 1-3 øre. Energi er en viktig innsatsfaktor i industriens regnskap og de ønsker lavest mulig priser. Industrien har også sine talsmenn som har frontet dette argumentet med all sin eventuelle tyngde. Eventuell tyngde, tatt i betraktning at denne prisoppgangen først og fremst vil gjøre seg gjeldende i sommersesongen hvor prisene ellers i snitt er lave. Industrien ser også ut til å hoppe bukk over det faktum at flere eksperter forventer en prisnedgang i Norge på sikt med mer import av utenlandsk vindkraft etter hvert som vind blir den dominerende energikilden.

Bygg kabelen sier vi

Også denne gang forventer vi en heftig diskusjon i sosiale medier, der argumentene går begge veier.  Men la oss alle gå ned fra fotballtribunen og holde debatten på et mest mulig saklig nivå.  Det gir bedre diskusjoner og til syvende og sist, bedre beslutninger.

Les NVEs vurdering av NorthConnect her 

Les Distriktsenergis høringssvar her
           

   

12. mars 2020