None
Her kommer ladestasjonene i storfylket.    

7 kraftselskap skal bygge ut Norges kraftigste ladenettverk for elbiler i Troms og Finnmark

av Redaksjonen
27. februar 2020
Kraftselskapene i storfylket Troms og Finnmark overtar søkerposisjonen fra Fortum i forhandlingsprosessen med Enova og skal bygge 25 lyn- og hurtigladesteder i Troms og Finnmark. Målet er å bygge landets kraftigste ladenettverk for elbiler.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Kraftselskapene Ymber, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag og Varanger Kraft har blitt enige med Fortum og Enova om å overta Fortums søkerposisjon i prosessen med å få et ladenettverk på 25 lyn- og hurtigladesteder i Troms og Finnmark.

- Vårt klare mål er å få bygget ut ladenettverket i løpet av 2020 og 2021, sier lederne Erling Martinsen (Ymber), Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (Repvåg Kraftlag) og Stein Mathisen (Varanger Kraft). De hadde et koordineringsmøte torsdag 27. februar.

Viktig samfunnsoppgave

- Dette er en samfunnsoppgave, og vi går inn i denne rollen for å skaffe vår region et nødvendig ladenettverk, for å ta del i det grønne skiftet. Med de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder elektrifisering av både persontransport og annen transport, er det riktig av oss å ta et ansvar for å få ladenettverket realisert, sier kraftsjefene.

Norges kraftigste ladenettverk

Under forutsetning av at kraftselskapene og Enova finner en omforent løsning på de tekniske og økonomiske kravene, vil de 7 lokale selskapene sørge for at elbilbrukerne i regionen kan bevege seg på kryss og tvers i det nye storfylket uten problemer med lading. Alle ladesteder vil ha både lynladere (150 kW) og hurtigladere (50 kW), i tillegg til såkalt normallading.

- Vår region vil få det kraftigste ladenettverket i landet, er den klare meldingen fra de 7 kraft-selskapene.

Enova SF har siden 2015 jobbet for at det blir bygget ut et grunnleggende hurtigladenettverk i hele Norge. I 2016 lyste Enova ut en konkurranse med investeringsstøtte for utbygging av hurtigladere til elbil langs hovedfartsårene i Finnmark og Nord-Troms, uten at man oppnådde en utbygging.

Våren 2019 utlyste Enova en ny runde med tilskudd for utbygging av hurtigladere til elbil i Finnmark og Nord-Troms. I denne runden kom det ett tilbud, fra Fortum som samarbeidet med de 7 e-verkene i regionen. E-verkene har nå overtatt rollen som søkere og startet forhandlinger med Enova.

God løsning

- Etter en konstruktiv dialog med alle parter er vi glade for at vi nå har kommet frem til en løsning der kraftselskapene tar over søknadene om støtte til utbygging. Vi mener dette er løsningen som er best for å få realisert utbyggingen på kortest mulig tid, og vi har tilbudt kraftselskapene vår bistand i prosessen videre sier Annika Hoffner, leder i Fortum Charge & Drive.

- Vi er glade for at kraftlagene har ønsket å overta søknadene og at Fortum har vært behjelpelig med å gjøre denne overtakelsen mulig. Nå ser vi frem til å sluttføre dette arbeidet sammen med kraftlagene, med mål om å få til en utbygging i Nord-Troms og Finnmark så raskt som mulig, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

NonePå Enovakonferansen 2020, hadde representanter for kraftselskapene og Enova møte om saken. Fra venstre: Per-Erik Ramstad (Alta Kraftlag), Oddbjørn Samuelsen (Repvåg kraftlag), Erling Martinsen (Ymber), Astrid Lilliestråle (Enova) og Stein Mathisen (Varanger Kraft). Foto : Kilian Munch    None
27. februar 2020