None
- Vi ser blant annet at kraftleverandørenes markedsføring og uklare avtalevilkår bidrar til forvirring og misforståelser for forbrukerne, sier direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kjetil Lund.    

Distriktsenergi støtter myndighetenes ønske om et mer velfungerende strømmarked

av Knut Lockert
18. februar 2020
Distriktsenergi har hele veien tatt til orde for at vi skal ha et effektivt og velfungerende marked for omsetning av strøm. Samtidig opplever vi at det tidvis er noen få aktører som går utover grensen for hederlig og lovlig opptreden. Det må det settes en stopper for.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Distriktsenergi får vi tidvis frustrerende tilbakemeldinger fra endel av våre medlemmer som driver med strømsalg. De opplever at enkelte aktører beveger seg langt utover det regelverket åpner opp for når nye kunder skal kapres. Det er frustrerende for kundene som opplever dette, og det er frustrerende for alle de selskapene som holder seg på riktig grense av loven. Distriktsenergis tilnærming er, konkurrer så fillene flyr, men konkurrer på riktig side av loven.

Vi støtter derfor NVE/RME når de nå ønsker å rydde opp i dette.

Det hører med til historien at Distriktsenergi over lengre tid har tatt opp disse problemstillingene med myndighetene og at vi har etterlyst tiltak. Forbrukerrådet forvalter i dag Strømpris.no og vi har tatt til orde for at en må ha mulighet til å sparke aktører eller produkter ut av listen om de ikke holder seg til regelverket. I den anledning har vi særlig pekt på utfordringene som har vært knyttet til lokketilbud med kort tidshorisont. Vi har også erfaring med at det klages mye på at enkelte aktører ikke respekterer de som har reservert seg mot telefonsalg, og at noen aktører mot bedre viten, hevder at de har et samarbeid med det lokale nettselskapet om salg av strøm.

Nå vil NVE se nærmere på regelverket og da bør de se på sine egne konsesjonsvilkår. Det er for eksempel ikke sikkert man skal få konsesjon for å drive med omsetting av kraft om man har et langt liv i dette markedet med en rekke konkurser bak seg.

Det er viktig for kundene og det er viktig for alle aktørene som opererer i dette markedet at det slås ned på useriøse aktører, samtidig som man evner å opprettholde et velfungerende marked til fordel for landets strømkunder.

Distriktsenergi står klare til å bidra i denne diskusjonen fremover.

18. februar 2020