None

Årskonferansen 2020 - Elbilforeningens Christina Bu - Norge trenger flere hurtigladere

av Redaksjonen
12. februar 2020
Nettselskapene og strømselskapene spiller en nøkkelrolle for å få nok ladekapasitet til en raskt voksende elbilpark. - Det skjer en kraftig overgang fra fossilt til strøm - det er jo ikke negativt for en bransje å få flere kunder og vite at man sitter med nøkkelen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier generalsekretæren i Norsk elbilforening Christina Bu. Nå gleder hun seg til å holde foredrag på årsmøtet til Distriktsenergi.

10 prosent fullelektriske biler er på veien

Når Christina Bu går på talerstolen på Kragerø Resort kan hun notere seg for at en viktig milepæl er nådd: Én av 10 personbiler på norske veier er nå fullelektriske. Antallet elbiler i Norge har passert 250.000 og bare i fjor ble det solgt over 60.000 nye elbiler. Dette tallet kommer til å øke ytterligere i år i takt med at i 2025 skal alle biler som selges være nullutslippsbiler.

Frykter ladestasjonsmangel

Nå frykter Christina Bu ladestasjonsmangel som følge av elbilboomen. Antallet ladestasjoner øker nemlig ikke raskt nok til å holde tritt med salget av elbiler. Dermed opplever stadig flere elbileiere at det kan være kø når de trenger å lade bilen sin, forteller hun.

-Jeg kommer til å snakke om en sak der både vi i Elbilforeningen, bileierne og medlemmene til Distriktsenergi har felles interesse; hvordan klarer vi å bygge ut nok ladekapasitet til den stadig voksende elbilparken. Jeg har vært kritisk til at strømbransjen ikke gjør nok, men nå begynner flere å få øynene opp for at det finnes store forretningsmuligheter i å bygge ut ladekapasitet og ikke minst legge til rette for smarte digitale løsninger. Dessuten ser vi at de som kjøper også kjøper solceller på taket. Det er jo ikke negativt å få flere kunder og selge mer, sier Christina Bu.

Glad for nye effekttariffer for ladestasjonene i distriktene

Ifølge tall fra Elbilforeningen økte antall hurtigladere med 713 i Norge i fjor. Isolert sett et høyt tall, men utfordringen er at dette ikke er nok til å holde tritt med salget av elbiler.

Nå er Christina Bu glad for at NVE i sitt høringsforslag om effekttariffer foreslår å endre beregningen av nettleie på ladestasjonene. I dag beregnes nettleien på bakgrunn av det høyeste målte effektuttaket i løpet av én måned. I høringen foreslår NVE at nettleien skal bli beregnet på bakgrunn av det høyeste effektuttaket per døgn. - For ladepunkter som brukes omtrent like mye hver dag vil endringen ha liten innvirkning på nettleien, men for ladestasjoner som har noen store effekttopper i løpet av måneden, vil forslaget i mange tilfeller innebære at nettleien blir redusert. Hurtigladestasjoner utenfor de store byområdene har typisk et slikt forbruk, sier Bu.

Ladekøene vokser

-Det må bygges over 1.000 hurtigladere i året for å holde tritt med elbilsalget og unngå at hurtigladekøene vokser, sier hun. I Elbilforeningens spørreundersøkelse, Elbilisten, oppgir 64 prosent av elbilistene som brukte hurtiglader at de opplevde ladekø av og til eller oftere når de skulle hurtiglade i 2019. Dette var en økning på 10 prosent fra 2018, og en økning på 25 prosent fra 2017.

-Foreløpige tilbakemeldinger fra elbilister tyder på at køene ikke blir kortere. Det er viktig at kapasiteten på hovedfartsårene utvides og at folk i hele Norge får tilgang på hurtigladere, sier Christina Bu. En faktor oppe i dette er at det de neste årene vil komme mange nye elbileiere som kanskje ikke har mulighet til å lade bilen hjemme eller på jobben. De vil dermed være avhengige av ladestasjoner for å i det hele tatt kunne bruke bilen. Hvis kapasiteten da er mangelfull, risikerer man at det ikke vil fremstå som særlig attraktivt å kjøre elektrisk.

Nord Norge på ladebunnen

Blant de store byene er det ikke overraskende Oslo som har det største antallet hurtigladere, mens Viken er fylket med klart flest. Nord-Norge ligger på bunn hvor nye Troms og Finnmark kun har 46 hurtigladere og de aller fleste ligger i tidligere Troms fylke.

NoneAntall hurtigladere per fylke. Slik ser antall hurtigladere ut, fordelt på fylker. Tall fra 2. januar 2020. Grafikk/tabell fra Norsk Elbilforening.    None
12. februar 2020