None

Kronikk i Klassekampen: - Gi oss en rettferdig og likere nettleie

av Redaksjonen
11. februar 2020
-Med dagens urettferdige prissystem må områder med kortreist kraft betale vesentlig mer i nettleie. Vi mener at det er riktig med en utjevning på om lag 500 millioner kroner for å sikre en reell utjevning av nettleien.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det skriver Jan Olav Andersen fra El og IT-forbundet, Torfinn Opheim fra LVK og Knut Lockert fra Distriktsenergi i en felles kronikk i klassekampen.

Kronikken ligger bak betalingsmur, men du kan lese den her.

I kronikken krever de tre organisasjonene at regjeringen nå må levere på regjeringserklæringens punkt om likere nettleie for alle forbrukere. 

- Vi trenger en reell utjevning av nettleien som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette, skriver de tre.

Utjevning på 500 millioner kroner

Nå vil El og IT-forbundet, LVK og Distriktsenergi ha på plass en utjevning i størrelsesorden 500 millioner kroner for å sikre en reell utjevning av nettleien. 

- 500 millioner kroner utgjør kun 2,6% av den samlede ramme på ca. 19 milliarder eksklusive Statnetts kostnader og utgjør en stor forskjell for nettkundene prismessig i distrikts-Norge. Pengene kan eksempelvis hentes inn gjennom at deler av Elavgiften henføres til dette formålet, skriver de. 

-Dette utgjør ikke mer enn 120 kroner per husstand i året, men vil medføre at ingen nettkunder betaler mer enn 30 øre per kilowattime, forteller Lockert til distriktsenergi.no.

Hva beslutter regjeringen?

Saken ligger nå til beslutning hos Olje- og energiministeren, og regjeringen har varslet at saken skal behandles i løpet av våren. - Med Frps avgang bør dette punktet kunne bli enklere enn det var med Frp i regjeringen, da den største opponenten mot likere nettleie var nettopp Frp, mens Krf var og er i den andre enden, skriver de tre kronikørene. 

 

11. februar 2020