None

Unntaket fra kravet til det funksjonelle skillet på 10 000 kunder vedtas ikke i tide

av Knut Lockert
09. desember 2020
Kravet til det funksjonelle skillet har versert i ulike versjoner nå i flere år. Fra 1.1. 2021 gjelder et krav til et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle, mens unntaket for 10 000 kunder eller færre ligger til behandling i komiteen og vedtas ikke i tide som forventet til første januar 2021.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Distriktsenergi har fått tilbakemelding fra komiteen på at komiteen tar sikte på å behandle saken tidlig på nyåret. Det betyr i praksis at det vil være en periode fra første januar 2021 til unntaket er vedtatt at kravet til det funksjonelle skillet gjelder for alle.

Likevel, her bør man kunne sitte stille i båten og ikke tilpasse seg noe som helst inntil videre

Dersom vi skal svare på hva dette betyr i praksis er vårt umiddelbare svar – ingenting. Det bør i hvert fall ikke bety noen ting, all den stund vi vet at unntaket er på vei – dog noe forsinket. 

Etter regelboka er det RME som håndhever kravet til det selskapsmessige og funksjonelle skillet, mens det er OED som gir eventuelle dispensasjoner fra dette kravet.

Begge etater forventer vi bruker sunn fornuft i denne overgangsfasen, hvilket i praksis innebærer at de forholder seg til regelverket i overgangsfasen, som om 10 000 regelen vil innføres. En annen tilnærming vil kun koste tid og penger både hos selskapene og i byråkratiet. 

Noen uformelle sonderinger fra vår side, tilsier også at det er nettopp det myndighetene i denne overgangsfasen vil gjøre, nemlig å sitte stille i båten i påvente av at unntaket på 10 000 eller færre kunder vedtas i Stortinget. 

Saken skal behandles i komiteen før den sendes derfra til Stortingets lovkammer for vedtagelse.  Ingenting er skrevet i stein, men vi ser det som mest sansynlig at unntaket opprettholdes som OED har innstilt på.  Men i politikkens vesen ligger det tidvis overraskelser vi ikke har tatt høyde for eller så komme, så får vi se om vi er her i denne saken.  Uansett gjelder det å ikke bruke for lang tid på dette, og på den måten skape unødvendig usikkerhet. Fra vår side skal vi love å følge med i timen og komme med våre innspill på veien fram til vedtagelse i Stortinget. Alle vet hva vi vil.  Vi ønsker oss en grense som i EU på 100 000 kunder eller i det minste det Stortinget bestemte i 2018, som var en grense på 30 000 kunder. 

Ikke imponert

Det må dog innrømmes fra vår side at veldig imponert er vi ikke over at saken ble liggende så lenge i forvaltningen at den ikke rakk Stortinget i tide for å bli behandlet før nyttår, som var intensjonen. Da ville vi ha unngått denne overgangsfasen med påfølgende usikkerhet inntil endringen omsider bankes gjennom i Stortinget.  Usikkerheten gjelder for alle, også for de med flere enn 10 000 kunder.  Vi vet når alt kommer til alt ikke med sikkerhet hva som kommer ut av dette til syvende og sist.

09. desember 2020