None
Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi.    

2021 blir et mulighetens år for Distriktsenergi

av Halvard Fjeldvær
16. desember 2020
Flere av våre kjernesaker, som likere nettleie og en riktig og rettferdig inntektsrammeregulering skal prioriteres i 2021. Vi ber om likere nettleie men også om en inntektsrammeregulering, som gjør at det er mulig å drive tilstrekkelig effektivt også i Distrikts-Norge, med utfordrende topografi og langt mellom kundene.

Halvard Fjeldvær

Halvard Fjeldvær er styreleder i Distriktsenergi. Til daglig jobber han som administrerende direktør i Svorka Energi i Surnadal. Halvard er utdannet siviløkonom, og har lang erfaring fra energibransjen.

 Neste år blir ekstra spennende fordi det er et valgår, og slik vi leser den politiske agendaen på Stortinget, blir det også et spennende og et mulighetens år for Distriktsenergi.

Omdømmeanalyser og kundeundersøkelse

Alle Distriktsenergis medlemmer ble gitt muligheten til å komme med innspill i en kundeundersøkelse gjennomført i høst. I tillegg ble det gjennomført en omdømmeanalyse blant et utvalg av eksterne interessenter, samt et utvalg av medlemmene, der det ble tatt et dypdykk for å sette temperaturen på Distriktsenergi og det arbeidet som gjøres.

En gang i blant må vi foreta slike undersøkelser for å finne ut om vi er på rett kurs i forhold til medlemmenes ønsker. Som styreleder er det flott å konstatere at tilbakemeldingene i all hovedsak var særdeles positive, og at så langt synes mye å være gjort riktig.

Men vi har i tillegg til mye ros også fått en rekke konstruktive tilbakemeldinger, med åpenbare forbedringspotensialer. Disse innspillene vil vi ta med oss videre. Jeg vil takke alle som var med på undersøkelsen og satte av tid til å komme med innspill til Distriktsenergi. 

Distriktsenergi må peke på de gode løsningene

Som styreleder er jeg svært opptatt av at Distriktsenergi er en organisasjon som peker på løsningene. Vi skal forme fremtiden og ikke fremstå som at vi jobber mot en stadig brattere motbakke. En tilbakemelding vi også kunne lese fra omdømmeanalysene. Vi skal formidle den gode jobben medlemmene gjør og særlig nå i forbindelse med det grønne skiftet. Derfor skal vi se på rammereguleringen med forbedringer som sikrer medlemmene levevilkår, gitt at man både er effektiv og fremoverlente. Sånn må det være. Her har vi med oss styret og en administrasjon som deler denne oppfatningen, og så langt undersøkelsen viser er også medlemmene enige i dette.

Undersøkelsene forteller oss også at Distriktsenergi må få fram smådriftsfordelene og vise fram hva vi kan gjøre for at selskapene i distriktene er best mulig rustet for ny tid, også når teknologien gjør endring nødvendig. Det er umulig å være uenig i en slik tilnærming og vi vil prioritere dette i Distriktsenergis videre arbeide.

Jeg vil ønske alle medlemmer av Distriktsenergi og energi-interesserte en god jul og et godt nytt år, og jeg vil få takke for samarbeidet med ansatte i medlemsbedriftene i utvalgene og ikke minst myndighetene for en god dialog i år. 

GOD JUL!

 

16. desember 2020