None

Vil tilby cruisebåtene unik mulighet: Bærekraftig kai

av Redaksjonen
10. desember 2020
Rauma Energi vil i samarbeid med Molde og Romsdal Havn IKS utrede et prosjekt om å bygge et landstrømanlegg med en kapasitet på 16 MW på Tindekaia i Åndalsnes. - Her kommer verdens største cruiseskip til å få en eksklusiv og ettertraktet mulighet til å ligge bærekraftig til kai, sier daglig leder i Rauma Energi, Alf Vee Midtun.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

En bærekraftig destinasjon

Jeg tror flere og flere forbrukere  i fremtiden vil velge sine reiser basert på bærekraft. Og det vil være en stor fordel for cruiseskip-selskapene og kunne tilby sine reisende bærekraftige destinasjoner. Klarer vi å få Åndalsnes til å bli en av de første bærekraftige destinasjonene i verden for cruiseskip, vil Åndalsnes bli en del av en lukrativ klubb av destinasjoner. Dette vil komme alle aktører til gode, forteller Alf Vee Midtun.

- I første omgang handler det om å sørge for at cruiseskipene er bærekraftige når de ligger til kai. I dag bruker de fossilt brensel som tungolje eller diesel og det forurenser området ekstremt. Tenk deg innerst i Geirangerfjorden hvor det kan ligge tre til fire cruiseskip samtidig. Det er ikke bærekraftig slik som det er nå, sier Alf Vee Midtun.

I framtiden er det store sjanser for at cruiseskipene faktisk går på batteri eller hydrogen fra destinasjon til destinasjon. Da vil vi også kunne tilby lading og ikke bare operativ strøm, så her det er store muligheter. Men vi starter med å sørge for at vårt nærmiljø holder seg bærekraftig, utdyper Alf Vee Midtun.

Dobler strømforbruket

Dette er også en utfordring for alle nettselskaper, for det er mye energi som skal leveres til disse båtene. I starten skal vi levere 16 MW ned til Tindekaia og det er en stor forsyning. Det betyr for eksempel at en vanlig sommerdag i Rauma vil få et dobbelt så stort strømforbruk som tidligere, forteller Alf Vee Midtun.

Det er som regel små nettselskap som på grunn av beliggenhet vil få mulighet til å tilby cruisebåtene landstrøm, og det vil normalt være behov for å oppgradere nettet og øke kapasiteten for å tilby tilstrekkelig effekt til disse viktige oppgavene.  Så skal man klare å tilby dette må man ha gode rammevilkår, og her kommer NVE inn i bildet, sier Alf Vee Midtun.

NoneAlf Vee Midtun er daglig leder i Rauma Energi. Foto: Lars Smisethjell    None

Viktig med gode rammevilkår

I det grønne skiftet går vi fra fossilt til elektrisitet og det krever effekter som vi ikke har ledig.
Her trenger vi gode rammevilkår for disse selskapene som nå kommer til å legge til rette for en bærekraftig industri. Det å få NVE med på laget blir derfor avgjørende. De aktuelle nettselskapene må få komme under et regime som tilrettelegger og belønner selskaper som bidrar til miljø og bærekraftig tankegang, sier Alf Vee Midtun. 

- Verdens største cruiselinjer er gigantiske selskaper med høy betalingsvilje, men de har også store problemer med å stige inn i det grønne skiftet og trenger å tilby kundene sine bærekraftig løsninger rett og slett for å klare å overleve som et moderne cruiseselskap, utdyper Alf Vee Midtun. 

- Tenk på all den forurensning vi kan stoppe. NVE og myndighetene må fange opp denne trenden så fort som mulig. Vi kan få en skikkelig vinn-vinn-vinn situasjon her. Norge, nettselskapene og forbruker vil alle tjene på dette, avslutter Alf Vee Midtun.

10. desember 2020