None

Distriktsenergi flytter årskonferansen i Alta til 24-26 august 2021

av Knut Lockert
25. november 2020
Med de scenariene ekspertene i dag legger til grunn når det gjelder pandemiens utvikling har vi stor tro på at vi kan gjennomføre et godt fysisk arrangement i slutten av august neste år. Ekspertene spår at vi kan nærme oss normalen neste sommer, og tidlig høst synes derfor å være et godt tidspunkt for årskonferansen. Arrangementet vil derfor gå av stabelen i perioden 24-26 august 2021.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi kan først og fremst love gode foredragsholdere og et godt faglig opplegg. Men i tråd med viktige tradisjoner, vil vi også denne gang reise hjem med opplevelser fra øverste hylle fra Alta og nærområdet til Alta denne gang. 

Nettalliansen vil tradisjonen tro legge sin strategisamling til Distriktsenergis årskonferanse og vi håper at deltakerne her også benytter anledningen til å følge denne. Tatt i betraktning at arrangementet blir avholdt i august ser vi for oss at årsmøte til Distriktsenergi blir avholdt elektronisk før sommerferien.

Se programmet og meld deg på Årskonferansen 2021 her!


Vi gleder oss!

25. november 2020