None
Inger Lise Blyverket (Direktør i Forbrukerrådet) og Frode Elton Haug (Juridisk direktør i Forbrukertilsynet). FOTO: Kimm Saatvedt og Forbrukerrådet    

Forbrukerrådets kanonkule bommet på tre selskaper – minst

av Knut Lockert
20. november 2020
Gudbrandsdal energi, Stranda Energi og SFE kraft er alle ute av Forbrukertilsynets søkelys etter at Forbrukerrådet i en felles oversendelse sendte over 29 selskaper til Forbrukertilsynet med klar beskjed i pressemeldinger, debatter og påfølgende store presseoppslag, om at her var det 29 selskaper som hadde lurt kundene sine for flere tusen kroner i året. Det var altså ikke helt slik.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

De nevnte tre selskapene skulle ikke vært med i oversendelsen i hele tatt. Gudbrandsdal energi var da også raskt ute og ba om et dementi fra Forbrukerrådet om at de ikke hadde gjort noe galt. Så vidt vi vet, har det aldri kommet fra Forbrukerrådet, men Forbrukertilsynet gir i praksis det dementiet til Gudbrandsdal Energi, som de etterlyste ved å påpeke at Gudbrandsdal Energi aldri skulle vært med i oversendelsen på lik linje med Stranda Energi og SFE kraft.  

Forbrukertilsynet tilkjennegir en ryddig saksbehandling

Forbrukertilsynet har da også lagt til grunn i sin kommunikasjon med bransjen at de skal se på hver enkelt aktør og at det er kan være et stort spenn i graden av overtredelser på markedsføringslovens bestemmelser. Dette er etter vår oppfatning en helt annen og riktigere tilnærming til de utfordringene Forbrukerrådet har påpekt enn en tirade av elendighet som var Forbrukerrådets fortelling, der samme forbryterske beskrivelse ble alle selskapene tildel.

Vi har også tillatt å si at dette er slett saksbehandling av Forbrukerrådet. Det er åpenbart at disse tre selskapene skulle sluppet å forklare seg for kundene etter en feilaktig oversendelse fra Forbrukerrådet.

Men fra prosess til sak. Det er fortsatt slik at vi ikke på noen måte ønsker en strømbransje der enkelte strømleverandører ikke holder seg innenfor det regelverket som gjelder. Med Forbrukertilsynets tilnærming nå, mener vi diskusjonen er blitt en smule mer edruelig og dermed er også mulighetene til å finne gode løsninger tilstede. Og de selskapene som eventuelt viser seg å ha brutt et regelverk må stå til ansvar for dette, dersom det kommer pålegg eller sanksjoner fra Forbrukertilsynet etter deres saksbehandling.

Kundene skal vite hva de bestiller og hva det koster

Forbrukerrådet har uansett veien fram til Forbrukertilsynets bord, påpekt en viktig problemstilling som det må ryddes i. Det skal selvfølgelig være slik at kundene må vite hva de bestiller og hva dette koster. Sånn må det være. 

Fra vår side og Energi Norges side har vi påpekt følgende tre konkrete tiltak som en start på en ryddigere bransje når det kommer til strømsalg synliggjort gjennom flere kronikker blant annet.

1) Tydeligere bransjekrav: Vi er i ferd med å etablere en frivillig sertifiseringsordning for strømselskapene som skal hete "Trygg strømhandel". For å bli sertifisert må selskapene tilfredsstille spesifikke krav til merking av produkter, åpenhet om priselementer, kundeservice og hensyn ved salg og markedsføring. Vi ønsker at dette skal bli et kvalitetsstempel som kundene etterspør.

2) Bedre informasjon: Det må bli enklere å orientere seg i markedet og forstå hvilken strømavtale som passer best for den enkelte. Vi har samarbeidet med Forbrukerrådet om å forbedre deres egen prisportal, strømpris.no, for å gjøre det enklere å skille mellom ulike avtaletyper og forstå varigheten av tidsbegrensede kampanjetilbud. I tillegg har vi opprettet informasjonssiden strømguiden.no.

3) Strengere oppfølging: Vi ønsker en strengere praksis fra myndighetene, der regelbrudd innen salg og markedsføring får økonomiske konsekvenser. Omsetningskonsesjon er lett å få – og bør være lett å miste. Forbrukertilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må bruke større ressurser på både veiledning og å slå ned på selskaper som ikke følger regelverket.

 

20. november 2020