None
Jan Gunnar Thors (Direktør) og Magnus Straume (Styreleder) i Drangedal Everk mottok jubilant-symbolet fra Distriktsenergi under festen. Foto Arvid Bekjorden    

Drangedal Everk 100 år!

av Arvid Bekjorden
05. oktober 2020
Drangedal Everk fyller 100 år i 2020 og feiringen ble gjort i kulturhuset i Drangedal. Det var også invitert til omvisning på Norges første digitale transformatorstasjon i Tørdal samt det Nye Suvdøla Kraftverk. Distriktsenergi var til stede for å gratulere jubilanten.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.
NoneMaleri av kunsteren Øyvind Tingleff.    None

Under 100 årsfesten til Drangedal Everk som ble arrangert i kulturhuset i Drangedal overrakte Distriktsenergi et bilde av kunstneren Øyvind Tingleff fra Hønefoss. Bildet synliggjør utviklingen fra bruk av hest rundt 1920 og frem til fiberbredbånd og bruk av droner i dag. De fleste av energiselskapene i Telemark i den såkalte "Telemarksbataljonen" deltok også under feiringen og hadde fått laget en flott skulptur av en stolpeklatrer som ble gitt i gave til Drangedal Everk. Direktør Jan Gunnar Thors fortalte under festmiddagen at Drangedal Everk nylig var verdisatt til nærmere en halv milliard kroner og at åpningen av Tørdal transformatorstasjon betyr starten på en ny era full av nye muligheter. En jubileumsbok er også laget for perioden 1920 til 2020 fortalte Jan Gunnar Thors.

Tørdal transformatorstasjon

Skagerak Nett som er eier av regionalnettet på 132 KV i området har bygget Tørdal transformatorstasjon. Tørdal transformatorstasjon gir nettkapasitet for tilknytning av ny kraftproduksjon og legger samtidig til rette for økt strømforbruk i Drangedal og Nissedal. Stasjonen bidrar også til å styrke forsyningssikkerheten i området og for kundene langs regionalnettslinjen. Både Drangedal Everk og Vest Telemark Kraftlag har kabelutganger til sine kunder og har hatt et godt samarbeid med Skagerak Nett under byggingen av stasjonen som har kostet rundt 70 millioner kroner.

Tørdal transformatorstasjon er en digital transformatorstasjon med et heldigitalt kontrollsystem (ABB Ability) fra ABB. Tradisjonelle kobberkabler har blitt byttet ut med fiberopptikk som sender måle- og statussignaler samt kommandoer digitalt. Digitaliseringen av transformatorstasjoner forenkler og forbedrer driften samtidig som sikkerheten øker. 

NoneVed Nye Suvdøla Kraftverk: Fra venstre: Jan Gunnar Thors (Drangedal Everk), Jan Arild Lauvland (Vest Telemark Kraftlag), Olav Forberg (Notodden Energi), Tor Eriksen (Skagerak Nett). Fotograf: Arvid Bekjorden    None

Mange aktører med planer om ny kraftproduksjon

Det er flere aktører som planlegger nye småkraftverk eller utvidelser av eksisterende kraftverk. Totalt sett har NVE gitt tillatelser (konsesjon) på ny småkraft i området på cirka 19 MW. Videre er det småkraftpotensiale i området på ytterligere cirka 10 MW. Skagerak Nett har tilknytningsplikt og ønsker å legge til rette for vekst i regionen. Stasjonen er utformet slik at den med enkle grep kan skaleres for ytterligere tilkoblinger.

Les mer om Tørdal transformatorstasjon og Nye Suvdøla Kraftverk hos Skagerak Nett og Distriktsenergi.

05. oktober 2020