None
Replikk i Aftenposten fra Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi og Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Energi Norge    

Bransjen ønsker enklere og tryggere strømmarked

av Knut Lockert, Knut Kroepelien
30. oktober 2020
Forbrukerrådet mener en rekke strømselskaper opererer med skjulte prispåslag i avtalene sine. Bransjen selv tar anklagene på alvor, og foreslår tre grep for et enklere og tryggere strømmarked.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Knut Kroepelien

Administrerende direktør i Energi Norge

Forbrukerrådet varslet 21. oktober at de vil klage inn 29 strømselskaper til Forbrukertilsynet for det de mener er skjulte prispåslag i strømavtaler. Det dreier seg om avtaler som ofte markedsføres som "innkjøpspris", hvor det tas utgangspunkt i den daglige spotprisen på kraftbørsen. Det betyr at kundene får umiddelbar glede av perioder med svært lave strømpriser, slik vi har hatt i hele 2020.

I tillegg betaler kunden et kjent påslag per kilowattime og/eller per måned, som er strømselskapets inntekt for å selge avtalen. Konkurransen er beinhard og i kampanjeperioder kan kundene få tilbud om avtaler uten påslag, hvor spotprisen er subsidiert de første månedene. Ikke ulikt det vi kjenner fra markedsføring av mobil- og bredbåndstjenester, nettaviser og treningssentre.

Forbrukerrådets kritikk handler imidlertid om at flere av strømleverandørene legger til kostnader på toppen av spotprisen som er lite synlige for kundene. Det kan være kostnader for elsertifikater, handelsgebyrer og annet som kreves for å kjøpe inn strøm i engrosmarkedet. Disse kostnadene utgjør i de fleste tilfeller mellom 50 og 200 kroner i året, altså betydelig mindre enn Forbrukerrådet hevder. Men prinsipielt støtter vi naturligvis at det må være full åpenhet om slike priselementer.

Det er bra at vi nå får Forbrukertilsynets vurdering av denne typen strømavtaler. Dersom de strider mot regelverket for markedsføring, må de selvfølgelig endres.

Energi Norge og Distriktsenergi tar kritikken som rettes mot strømselskapene på alvor. Vi ønsker et enklere og tryggere strømmarked for kundene. Vi mener tre konkrete tiltak kan bidra til dette:

1) Tydeligere bransjekrav: Vi er i ferd med å etablere en frivillig sertifiseringsordning for strømselskapene som skal hete "Trygg strømhandel". For å bli sertifisert må selskapene tilfredsstille spesifikke krav til merking av produkter, åpenhet om priselementer, kundeservice og hensyn ved salg og markedsføring. Vi ønsker at dette skal bli et kvalitetsstempel som kundene etterspør.

2) Bedre informasjon: Det må bli enklere å orientere seg i markedet og forstå hvilken strømavtale som passer best for den enkelte. Vi har samarbeidet med Forbrukerrådet om å forbedre deres egen prisportal, strømpris.no, for å gjøre det enklere å skille mellom ulike avtaletyper og forstå varigheten av tidsbegrensede kampanjetilbud. I tillegg har vi opprettet informasjonssiden strømguiden.no.  

3) Strengere oppfølging: Vi ønsker en strengere praksis fra myndighetene, der regelbrudd innen salg og markedsføring får økonomiske konsekvenser. Omsetningskonsesjon er lett å få – og bør være lett å miste. Forbrukertilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må bruke større ressurser på både veiledning og å slå ned på selskaper som ikke følger regelverket.

Det kan være plagsomt å stå i Forbrukerrådets søkelys, men det gir oss også en mulighet til å bli bedre. Vi ønsker bevisste og fornøyde kunder, som velger strømleverandører de kan stole på.

En forkortet versjon ble publisert i Aftenposten 28. oktober 2020.

30. oktober 2020