None
Frode Elton Haug, Juridisk direktør i Forbrukertilsynet. FOTO: Kimm Saatvedt    

Forbrukertilsynet: - Vi behandler alle 29 selskap individuelt

av Knut Lockert
26. oktober 2020
29 strømselskaper med 54 forskjellige kontrakter har fått sitt pass påskrevet i sterke ordelag av Forbrukerrådet for bruken av såkalt innkjøpspris. Fra Distriktsenergis side er vi svært opptatt av at sakene ikke blir liggende hos Forbrukertilsynet. Ingen er tjent med det. Hverken kundene eller de berørte strømselgerne. Der det må ryddes, der må det ryddes så fort som mulig.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Likevel, etter alt og dømme varier graden av eventuelle overtramp blant disse 29 selskapene. Fra Distriktsenergis side var vi derfor en smule forundret over kanonaden til Forbrukerrådet der alle de 29 selskapene ble fremstilt på samme «forbryterske» måte. Hva Forbrukertilsynet kommer fram til må vi avvente, men allerede nå vet vi at selskaper dette gjelder retter opp eventuelle mangler i disse dager. Vi vet også om at det er selskaper som mener de ikke burde vært en del av forsendelsen til Forbrukertilsynet. Likevel la det være helt klart. De selskapene som har brutt et regelverk, de må rydde opp. Kundene skal vite hva de har forholde seg til. Punktum.

Hva kan selskapene forvente seg av Forbrukertilsynet?

På spørsmål fra Distriktsenergi til juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbruketilsynet kan han fortelle oss at de vil snu seg raskt til de selskapene dette gjelder og be om en forklaring i sakens anledning. Og vi forventer at forklaringene ikke vil la vente på seg, forteller Elton Haug. Det bekreftet for så vidt Distriksenergi at det tror ikke vi at de vil heller. Vi må sette oss inn i hver enkelt sak forteller Elton Haug.

Elton Haug fortalte også at det er rett at de har fått oversendt klagene uten at det er differensiert mellom disse verken i omfang eller alvorlighetsgrad. Den eneste fellesnevneren er tilsynelatende at det er brukt begrepet innkjøpspris og derigjennom at det ikke skal være mulig for kunden å vite hva de betaler og hva de betaler for. Dette må vi finne ut av forteller Elton Haug, og det er blant annet det vi vil spørre selskapene om nå. Hvert enkelt strømselskap må svare for seg og så må Forbrukertilsynet vurdere om det foreligger villedende markedsføring eller ikke.

Når det gjelder eventuelle sanksjoner er det alt for tidlig å si noe om forteller Elton Haug. Men vi må se på hvert enkelt selskap og hver enkelt avtale. Derfor kan det godt være slik at noen av selskapene får beskjed om at tilsynet ikke vil se nærmere på disse, mens eventuelt mer alvorlige saker vil bli med oss videre. Det gjenstår å se.

Et år før sakene er avklart? 

Forbrukertilsynet skal fra nyttår flytte til Porsgrunn. Fra Distriktsenergis side er vi redd dette betyr lenger saksbehandlingstid enn det ellers ville ha gjort. De færreste av dagens ansatte er med videre til Porsgrunn og det sier seg selv at dette kan påvirke saksbehandlingstiden. Et sted mellom 50 og 60 jurister vil få sin arbeidsplass her over noe tid. 

På direkte spørsmål om det kunne ta opptil et år å få avklart alle sakene, turte ikke Elton Haug å svare sikkert ja eller nei.

Som bransjeorganisasjon er vi ikke bare på vegne av det enkelte medlem vegne opptatt av at sakene hos Forbrukertilsynet skal bli liggende lengre enn nødvendig, men vi vil også ha helst ha med oss Forbrukertilsynets tilnærming inn i den kommende sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel, som Energi Norge og Distriktsenergi jobber med i disse dager. Med Trygg Strømhandel på plass forutsetter vi at de avtalene som Forbrukertilsynet eventuelt vil reagere på, ikke vil ha en plass i sertifiseringsordningen. Vi vil være med å rydde opp og vi vil rydde opp så fort som mulig.

26. oktober 2020