None
Direktør i Forbrukerrådet Inter Lise Blyverket, dukket opp på Dagsnytt 18 i går. Kilde: NRK.no    

Kanonskudd fra Forbrukerrådet

av Knut Lockert
22. oktober 2020
Det har de par siste dagene vært stor oppmerksomhet i forbindelse med at Forbrukerrådet har klaget inn 29 strømselskaper til Forbrukertilsynet for å operere med det de kaller hemmelige priser. Problemstillingen det er satt fokus på, er at disse selskapene skal operere med hemmelige prispåslag som i praksis innebærer at kunden tror han kjøper en tjeneste, så betaler han for noe helt annet når regningen skal betales. Sånn skal det ikke være – om det er slik da?

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Distriktsenergi stiller vi oss undrende til, at nær sagt hele bransjen stemples med så store bokstaver av Forbrukerrådet. Vi synes det er underlig at Forbrukerrådet, slik vi forstår det ikke har gått inn i avtalene til de 29 selskapene og sett på hva som konkret er galt hos den enkelte eller konkretisert hva de eventuelt har tjent på de såkalte hemmelige prisene. Istedenfor har de sendt de 29 selskapene med såkalt innkjøpspris i avtalene sine som en pakke til Forbrukertilsynet, som selv skal se på hva som er galt, om det er noe galt, og eventuelt komme med sanksjoner.  

Den tilnærmingen fra Forbrukerrådet gjør at omverdens oppfatning er at alle disse 29 strømselskapene er like ille og resten av bransjen er ganske ille de også. Her skytes det med kanoner uten at vi egentlig vet om noen burde ta imot kanonkula. Foreløpig. Og med Forbrukerrådets sjablongmessige oversending av saken til Forbrukertilsynet, er vi usikre på om Forbrukerrådet vet dette heller.

Hva som er faktum her og hva som kan falle innenfor Forbrukerrådets påstander, det er en diskusjon som kommer til å gå fremover en periode og antagelig helt til Forbrukertilsynet har avgjort Forbrukerrådets klage.  Vi håper at Forbrukertilsynet prioriterer behandlingen av disse sakene, slik at de ikke blir liggende lenge uten en tilstrekkelig avklaring av de faktiske forhold.

Vi ser allerede i dag at reaksjonene ikke lar vente på seg ved at Gudbrandsdal energi er ute i Europower og ber Forbrukerådet dementere påstanden om at de bruker ulovlig påslag.  Vi venter spent på Forbrukerrådets svar.

Fra vår side må vi avvente Forbruketilsynets behandling før vi kan svare på om denne saken var kanoner verdig eller ikke. Det vi kan love er at vi følger med. De enkelte selskapene følger med og kommer det pålegg om et krav til endringer fra Forbrukertilsynet, vil disse naturligvis bli fulgt umiddelbart, dersom det ikke allerede er ryddet opp i hos de selskapene dette måtte gjelde.

NoneKnut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.    None

Hva skjer egentlig?

I Distriktsenergi har vi snakket med flere av de som står på listen til Forbrukerrådet. Det vi vet er at kommunikasjonen på hva som ligger i innkjøpspris kunne vært bedre hos noen. Det er ingen intensjon om å lure kunden og nettsidene utfyller ofte hva som ligger i innkjøpspris, slik som kjøp av elsertifikater. På direkte spørsmål til ett av disse selskapene blir vi fortalt at samlet påslag gjennom et år er på ca 160,-. Det er langt fra flere tusen kroner i året, slik Forbrukerrådet hevder.

Den enkelte strømselger som står på listen fra Forbrukerrådet må jo svare for seg og fortelle hva de gjør. Vi vet at for flere selskaper kom det som en overraskelse at de står på listen til Forbrukerrådet. Da sjekker de hvorfor, og om det er grunn til at de står der retter de naturligvis opp feilen umiddelbart. Kunden skal ha innsyn i det de betaler for og hvorfor. Punktum. Det finnes ikke et selskap som er uenige i det.

For bransjens del gjør vi følgende – det jobbes med en sertifiseringsordning – Trygg strømhandel

Det er også slik at bransjen jobber med en sertifiseringsordning. Den er det Energi Norge og Distriktsenergi som jobber fram sammen med DNV GL. Tanken bak sertifiseringen er at om man som strømselskap er tilknyttet denne, skal kunden være godt ivaretatt innenfor alle områder som ligger i god kundebehandling.

En slik ordning ser vi fram til kommer på plass, slik at eventuelle useriøse aktører må endre praksis om den strider mot reglene i Trygg Strømhandel, ellers får disse ikke være med i ordningen eller de risikerer å bli sparket ut av denne. Det er åpenbart at de forhold som Forbrukerrådet peker på, eller det som er igjen av disse, etter at Forbrukertilsynet har sett på klagene, ikke vil være akseptert innenfor sertifiseringsordningen. Dette i tillegg til en rekke andre vilkår strømselgerne forplikter seg til for å ivareta en god og sunn konkurranse mellom aktørene til det beste for kundene. Heia Trygg Strømhandel.

Nå skal vi følge med i timen hva gjelder Forbrukertilsynets behandling av klagene og følge opp eventuelle pålegg som et resultat av klagebehandlingen. Og vi skal arbeide videre med en sertifiseringsordning som vi håper at i konsekvens betyr at Forbrukerrådet ikke har noe å påpeke, og i motsatt fall at det de ønsker en endring på ikke forsvarer bruk av utestemme.

22. oktober 2020