None
Godt og spennende webinar.    

Distriktsenergi og Afry med webinar om endringer i inntektsrammemodellen

av Knut Lockert
21. oktober 2020
Det var godt med deltagere da Distriktsenergi i samarbeid med Afry arrangerte webinar om inntektsrammemodellen og de endringer som ses på fra myndighetshold i den anledning. Om vi skal peke på ett område hvor Distriktsenergi må følge med i timen og gjøre jobben vår godt på vegne av medlemmene, så snakker vi om rammereguleringen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Fra Distriktsenergis side er arbeidet med inntektsrammemodellen i kjernen av vår virksomhet. Rotes det til her, kan inntektsgrunnlaget for medlemmene bli unødvendig spinkelt og dårlig. Det er heller ingen tvil om at dersom det er et ønske fra myndighetshold om å spenne bein på nettselskapene i distrikts-Norge er det mulig å bruke verktøykassen i rammereguleringen.

Heldigvis er det ikke vår erfaring at myndighetene jobber med den tilnærmingen. Tvert imot oppfatter vi at RME på dette området ønsker en modell som er så riktig som mulig for alle nettselskaper i Norge. Imidlertid er det også slik at de større selskapene har sine egne folk og avdelinger som har inntektsrammemodellen som sitt arbeidsområde. Det betyr at her fremmes det innspill til myndighetene som fremmer disse selskapenes ønsker og behov. Og er det en ting vi vet, så er det at dersom modellen skrus på i en retning så går skruen den andre veien for andre. Med det som utgangspunkt er det vel ingen hemmelighet at vi for eksempel stiller oss en smule skeptisk til en såkalt sentrumsparameter i rammemodellen i trinn 2, som er spilt inn til vurdering.

Det betyr at vi må svare ut innspillene fra andre interesser og vi må være fremme i skoen for å legge frem gode løsninger som hensyntar de nettselskapene som ligger utfordrende til med henhold til topografi og klimatiske forhold. 

Samarbeid om et komplisert regelverk gjør oss alle bedre

Vi håper at avholdt webinar og kommende webinarer på dette feltet er med på å spille medlemmene enda bedre på et relativt komplekst regelverk, som DEA-modellen baserer seg på. Et økt kompetansenivå om betydningen for egen bedrift av endringer i reguleringen, gjør at vi i sum er i stand til å matche de større selskapenes egne avdelinger på dette feltet.

Utgangspunktet for dagens Webinar var at inntektsrammemodellen er under revidering. Det ble gitt en oversikt over hva slags endringer som vurderes på trinnene én to og tre. Det ble satt særlig fokus på betydningen av at det ses på effekt gange distanse under trinn én og mulige endringer i rammevilkårene under trinn to.

Neste webinar vil gå av stabelen den 18. november og handle om inntektsrammen 2021.

21. oktober 2020