None
Distriktsenergi er en slagkraftig og aktiv organisasjon og det gjør at vi vil være med, sier administrerende direktør Geir Bergflødt i Austevoll Kraftlag.    

Austevoll Kraftlag har meldt seg inn i Distriktsenergi

av Redaksjonen
03. januar 2020
-Sakene som Distriktsenergi sloss for er viktige for Austevoll Kraftlag. Distriktsenergi er en slagkraftig og aktiv organisasjon og det gjør at vi vil være med. Slik forklarer administrerende direktør Geir Bergflødt hvorfor Austevoll Kraftlag nå har meldt seg inn i Distriktsenergi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Vi har lenge vært medlem av Energi Norge. Det er en stor og ressurssterk arbeidsgiverorganisasjon. Her leder jeg utvalget for små og mellomstore, og vi føler oss vel her. De siste par årene har vi hatt et godt samarbeid med Knut Lockert og Arvid Bekjorden i Distriktsenergi om viktige saker som likere nettleie og ikke minst det funksjonelle og selskapsmessige skillet. Her har vi hatt et svært tett samarbeid i dialogen med sentrale politikere på Stortinget og i påvirkningen av sentrale rammebetingelser for næringen og oss. Distriktsenergi er en slagkraftig og aktiv organisasjon og det gjør at vi gjerne vil være med, sier Geir Bergflødt. 

Han forteller at Austevoll fortsetter medlemskapet i Energi Norge. - I Bergen er vi så heldige at vi har to gode aviser – Bergens Tidende og BA. Det skaper konkurranse og begge avisene skjerper seg. Jeg abonnerer på begge avisene for jeg synes det er nyttig. Litt slik ser jeg også medlemskapet vi har i Energi Norge og Distriktsenergi, sier han. 

Ut mot havet 

Austevoll er øyrike helt vest i havet med 667 øyer, holmer og skjær. Geir Bergflødt forteller at de har en bevisst strategi på leveringspålitelighet og at de ansattes dyktighet og yrkesstolthet er en viktig årsak til at de er i norgestoppen på dette området.  

- Vi har spredt bosetning og fremføring med sjøkabel og fjordstrekk. Vi har særdeles godt trente ansatte med stor yrkesstolthet. Alle våre kunder vet hvem installatørene våre er, så når de gjør en jobb er det som om de setter signaturen sin på arbeidet. Det er klart at det skjerper oss. Ingen har lyst til å levere dårlig arbeid som ikke står imot en storm, forteller Bergflødt. 

NVE-statistikken gir ham rett. Leveringssikkerhet i strømnettet ligger på hele 99,99 prosent, og dermed ligger kraftlaget på pallplass i kåringen av det mest leveringssikre nettselskapet i Norge. 

Austevoll Kraftlag er et infrastrukturselskap med 34 ansatte. I tillegg til å drive med nett og kraftomsetning så satses det også stort på trådløst bredbånd. - Vi er stolte over at vi har 100 prosent høyhastighetsdekning, og jeg tør å påstå at vi kan levere en dekning og hastighet som ingen andre kommuner i Norge kan vise til. Vi jobber også med vann og avløp i Austevoll kommune. Det er komplisert å rense vann i kystnære strøk. Men vi har klart det så godt at mange andre vann- og avløpsselskaper kommer på besøk for å se hvordan vi har løst utfordringene. 

Elektriske ferger 

-Hva er de største utfordringene som dere har fremover? 

-Selskapet har vært her ute i snart 75 år. Vi har til gode å møte en utfordring vi ikke har løst. Men vi står nå rett oppe i en omfattende elektrifiseringsprosess. Skal du reise til oss må du reise elektrisk, for alle fergene som kommer hit er elektriske. Vi har Norges lengste elektriske fergestrekk og har bygd opp Norges største ladestasjon til ferger. Det har vært en kjempeutfordring for det var i utgangpunktet ikke nettkapasitet til mer enn 10 boliger der vi nå har Norges største ladestasjon for ferger. Dette har vært en stor infrastrukturinvestering for oss, forteller Bergflødt.

Han forteller at Austevoll Kraftlag også har investert mye i fjernstyring og kontroll og overvåking av vann og avløpsnettet. -Vi ønsker i fremtiden også å overvåke vibrasjoner, støy og lastmåling i strømnettet slik at vi blir bedre til å forutse og rette feil før vi få strømutfall. Dette skal vi jobbe enda mer med i tiden fremover. Vi investerer jevnt og trutt, for her ute bygger vi stein på stein. God og nøktern fremtidsrettet jobbing er løsningen, forteller han. 

Dette er Austevoll kraftlag

Austevoll Kraftlag SA er energi- og kommunikasjonsselskap. Kraftlaget driver med bygging og drift av infrastruktur samt salg av energi og telekomprodukter. Produktene som tilbys er strøm, telefoni, tv og fiberbasert bredbånd. Kraftlaget har også ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av Austevoll vann og avløp sine anlegg. Austevoll Kraftlag er også en av de største eiere i IKT bedriften EBRU Technologies og Austevoll utviklingsselskap. Austevoll Kraftlag SA ble stiftet som et partslag 25. mars 1946, og fortsatt er det private som eier selskapet (97%). Overskuddet fra kraftlaget går tilbake til eierne eller til videreutvikling av Austevoll-samfunnet – ikke mindre enn rundt 200 millioner kroner de siste ti åra. 

03. januar 2020