None
Tina Bru (H) er den nye olje – og energiministeren. - Vi fornøyd med at vi får en minister som er bevandret i energi -og miljøpolitikken. Distriktsenergi gratulerer, og gleder oss å diskutere viktige saker med den nye ministeren, sier Knut Lockert.    

Tina Bru (H) ny olje- og energi­minister

av Knut Lockert
24. januar 2020
Etter frexit var det duket for ny olje- og energiminister. Valget til Solberg falt på den 33 år gamle høyrepolitikeren Tina Bru. Distriktsenergi gratulerer og gleder oss å diskutere viktige saker med den nye ministeren.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Fra vår side er vi fornøyd med at vi får en minister som er bevandret i energi -og miljøpolitikken. Bru er valgt inn fra Rogaland og har inntil hun nå tar over som statsråd sittet i energi -og miljøkomiteen. Det gjør at hun kjenner viktige saker for oss og bransjen for øvrig. Kunnskap er aldri noen ulempe.

Vi lover å invitere Bru til Kragerø som foredragsholder på Distriktsenergis årskonferanse. En fin sjanse til å bli kjent med ledere fra vel 50 energiverk og for våre medlemmer til å bli kjent med statsråden.

Vi snakket med Tina Bru for noen år siden. Her kan du lese intervjuet.

Da vi spurte henne om hun trodde det var noen fremtid for små- og mellomstore kraftselskaper svart hun: "Det viktigste er at vi har solide selskaper som bidrar til en stabil og god energiforsyning, ikke størrelsen på selskapene.Teknologisk utvikling og regulatoriske endringer har likevel ført til at vi har fått færre og større selskaper, og det er en utvikling jeg ikke tror vil stoppe opp med det første."

Statsministeren forteller at regjeringen uten FrP fortsatt skal styre etter Granavoldenerklæringen. Vi velger likevel å tro at vektleggingen av saker og prioriteringer fra ny minister vil preges av Frp nå ikke er med videre i regjeringsprosjektet. Men utover dette tør vi ikke å spekulere i hvilken retning Bru tar i viktige saker for Distriktsenergi.

Men vi skal love at ministeren blir godt kjent med de viktigste sakene til Distriktsenergi der likere nettleie, en innføring i inntektsreguleringens viderverdigheter og de mindre og mellomstore energiverkenes plass i ett fremtidig kraft-Norge vil stå sentralt i våre budskap. Vi skal også minne statsråden om at fornybarnæringen er Norges største fastlandsindustri med 20 000 ansatte og med et samlet bidrag til fellesskapet på 50-60 milliarder i året. En næring vel verdt å ta vare på med andre ord.

Vi tror at vi nå får en olje- og energiminister som finner grunn til å skryte av mer enn oljesektoren.

Distriktsenergi ønsker Tina Bru lykke til.

24. januar 2020