None
SAMMENSLÅING: Herbjørn Teksle, styreleder i Flesberg elektrisitetsverk (t.v.) og John Melvin Tveiten, styreleder i Rollag elektrisitetsverk anbefaler sine eiere å slå sammen de to selskapene. Nå vil de gjerne også ham med Nore Energi og Uvdal Kraftforsyning i en storfusjon i Numedal. Foto: Privat    

Rollag og Flesberg e-verk vil slå seg sammen

av Redaksjonen
23. januar 2020
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk og Rollag Elektrisitetsverk anbefaler sine eiere å slå sammen de to selskapene.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Selskapene har de senere år flere ganger identifisert hvordan et utvidet samarbeid kan gi mulighet for besparelser og det er en rekke øvrige synergier et slikt samarbeid vil åpne for. Det forteller styreleder i Rollag Elverk, John Melvin Tveiten til distriktsenergi.no

Styrene i de to selskapene ble 13. januar enige om en sammenslåingsavtale og et utkast til aksjonæravtale som skal stemmes over av aksjonærene i selskapenes generalforsamling. - Det skal avholdes en ekstraordinær generalforsamling for begge selskapene den 10. februar. Dersom eierne da gir sin tilslutning vil de to selskapene fusjonere i løpet av høsten 2020, sier Tveiten.  

Godt for eierne, kundene og ansatte

-Begge styrene er svært fornøyd med at vi nå har kommet frem til en løsning som ivaretar eierne, kundene og de ansatte i de to selskapene på en god, fremtidsrettet og bærekraftig måte. Løsningen som er valgt sikrer lokal eiermessig innflytelse, lokal verdiskapning og lokale arbeidsplasser, sier Tveiten. De to selskapene har til sammen 25 årsverk, og Tveiten sier at en fusjon ikke kommer til å medføre nedbemanning og oppsigelser. 

I Numedal er det sterke historiske røtter når det gjelder forvaltning, utnyttelse og distribusjon av vannkraften. - Styrene i de to selskapene mener den valgte løsningen forvalter denne arven på en slik måte at også fremtidige generasjoner kan få mulighetene til å jobbe og bo i Numedal, sier han. 

Vil ha med Nore og Uvdal

Numedal har fire e-verk. I tillegg til Flesberg og Rollag har dalføret også Nore Energi og Uvdal Kraftforsyning. Tveiten forteller at det hadde vært en klar fordel om alle fire hadde funnet sammen i ett selskap.

 

23. januar 2020