Distriktsenergi-TV

Elbilene vil påvirke NVEs effekttariffmodell

Den raske elektrifiseringen av transportsektoren gjør det nødvendig å vurdere om de modellene vi har for å beregne effektivtariffer er riktige og hensiktsmessige. Dette kommer til å bli redegjort for i forslaget om effekttariffer som vi sender på høring til høsten.

Det sier NVE-sjef Kjetil Lund da vi snakket med ham etter et foredrag han holdt på Arendalsuka i regi av Elbilforeningen. 

-Kjetil Lund, i 2025 skal alle nye biler som selges være elbiler. Er Norge klar infrastrukturmessig til å kunne håndtere dette?

-Vi er ikke klare i dag. Så det må bygges veldig mange flere ladepunkter og ladestasjoner for at vi skal bli klare. Men jeg tror vi er på god vei. Når du ser på det tempoet vi har bygd ut el-infrastrukturen på frem til nå, så har vi fått opp veldig mye infrastruktur på kort tid og vi har bra konkurranse og mange aktører inne. Så det har vært en suksess. Nå ser vi etter hvert at det begynner å bli lønnsomhet i dette og begynner å merke det tar over og driver seg selv. I hvert fall i sentrale deler av landet. Det tegner godt for at vi skal kunne rulle ut mye kapasitet også i årene fremover, og bli klare når vi kommer til 2025, sier Kjetil Lund. 

Smart strømbruk reduserer kostnader

Lund er opptatt av at vi har et kraftsystem som har en begrenset kapasitet til å overføre strøm på et gitt tidspunkt til den enkelte forbruker, og skal denne kapasiteten økes, må nettet oppgraderes og nettselskapene investere mer. På seminaret fortalte Lund at dersom vi klarer vi å fordele bruken av strøm over døgnet og året, slik at det ikke er nødvendig å investere i økt kapasitet vil ikke nettselskapene ha behov for å øke nettkostnadene og kundene slipper billigere unna. Det skal derfor lønne seg å flytte forbruket og ladingen til timene på døgnet med lavest totalt forbruk, for eksempel natta. 

-Nå etterlyser jo Elbilforeningen, Circle K og andre utbyggere at effekttariffen legges til rette for at det skal bli mer lønnsomt å bygge ut flere ladestasjoner.

Dagens modell må revideres 

-Ja, på den debatten vi var på nå så ble det tatt opp av flere. Som jeg sa da, og kan gjenta nå, så er det viktig å skille mellom prinsippet om effekttariff og det å prise effekt, som jeg mener er et veldig viktig og riktig prinsipp. Vi må skille mellom måten effekttariffen er utformet på.

-I dag er det sånn hos de aller fleste at de får sin effekttariff beregnet ut ifra det tidspunktet i måneden de tar ut mest effekt. Det var en modell som nok fungerte veldig bra i mange år når vi hadde kraftkrevende industri og industri som kunne planlegge sin produksjon fremover. Så ser vi at det nå kommer opp en ny type næringsliv, og elbillading i utkantstrøket er kanskje et veldig sterkt eksempel på noe som man bruker lite store deler av tiden og veldig mye på ett  tidspunkt. Da forstår jeg at en slik modell slår uheldig ut. Så tror jeg  ikke vi skal saksbehandle dette nå , men det er verdt å vurdere om de modellene vi har for å beregne effektivtariffer er riktig eller mest hensiktsmessig. Det må vi alltid være åpne for nye argumenter på. Men prinsippet om å prise effekt er viktig og riktig, sier Lund.

-Så det ligger fast. Så du kan her og nå love at i den høringen som kommer i høst om nettopp effekttariffer, der vil dere gjøre nettopp denne vurderingen du nå er inne på? 

-Ja, vi vil reflektere rundt disse spørsmålene, det kan jeg love. Vi skal ta ting i tur og orden. Så vi kommer tilbake til dette i høringen når vi sender den ut. Men jeg syns det er naturlig at vi i hvert fall reflekterer over dette da. 

Les også: Nye regler om effekttariffer planlagt gjeldende fra 1.1.2021

09. september 2019