None

Drangedal everk gjør store investeringer i grønn energi - åpner nytt kraftverk til nærmere 100 millioner

av Redaksjonen
06. september 2019
I dag åpner Nye Suvdøla Kraftverk. - Vi har investert 100 millioner kroner i det nye kraftverket som dekker mesteparten av strømforbruket til innbyggere og næringsliv i Drangedal kommune.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det forteller Jan Gunnar Thors som er everkssjef i Drangedal everk. – Vi vil nå produsere mer av den fornybare kraften som bidrar til Norges posisjon som Europas grønne batteri. Jeg er både stolt og glad for at vi som et lite energiselskap er i stand til å gjøre store investeringer i det grønne skiftet, sier Thors til Distriktsenergi.no.

Flyttet kraftverket

Ny Suvdøla produserer betydelig mer kraft enn det gamle kraftverket. Det har blitt mulig ved at Drangedal everk fjernet det gamle kraftverket og forlenget den eksisterende rørgaten for å øke produksjonen og for å få mer effektiv drift. – Vi har flyttet kraftverket 2,6 km lenger ned i elven, og dette har gitt oss 100 flere høydemetre. Vi har også byttet ut den gamle turbinen fra 1960 med en topp moderne som gir mer større slukeevne og effekt. I sum har vi klart å få ut 35 prosent mer energi og 100% høyere effekt, sier Thors som kan glede seg over 9 MW effekt og 46 GWh der 35 % av dette altså er ny produksjon. 

God investering

Everksjefen tror at de nærmere 100 millioner kronene som er investert i Nye Suvdøla Kraftverk vil vise seg å være en god investering. – Vi opplever en kraftig utbygging av nye hyttefelt i kommunen og vi ser at stadig flere hytteeiere kommer opp på torsdager og jobber fra hytta på fredager. Når hytteeierne kommer på hytta skal den varmes opp og induksjonskomfyren slås på for å lage middag. Og kanskje settes elbilen til lading. Med det følger økt behov for strøm og mulighet for å ta ut høy effekt i kortere perioder. Jeg er glad for at Drangedal everk er i stand til å levere det kundene våre etterspør, sier Thors.   

Les også: Ringerikskraft skaper fremtidens Smartnett

NoneSom følge av mer fornybar kraftproduksjon og storstilt hyttebygging, er Tørdal Trafostasjon nå under bygging. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Nett)    

Ny trafostasjon

Som et resultat av Nye Suvdøla Kraftverk  og den økte hyggebyggingen i kommunen blir nå Tørdal Trafostasjon bygget. - Det vil innebære en stor forbedring av både kapasitet og leveringssikkerhet i Drangedal og Nissedal. Denne investeringen ligger på 70-80 millioner kroner og det er Skagerak Nett som står for dette, sier Thors.

Tørdal trafostasjon tilknyttes den såkalte " Brokkeledningene". "Brokkeledningene" er 132KV kraftlinjer på regionalnettsnivå som går fra Brokke i Setesdalen til Bolvik transformatorstasjon nord for Herre. En ny regionalnettstasjon i Tørdal vil sørge for at kraftproduksjonen kan leveres ut på regionalnettet og transporteres til der den skal benyttes. - Samtidig vil stasjonen sørge sikker leveranse av strøm til nye hyttefelt. Stasjonen vil bli satt i drift i juni neste år, sier Thors. 

Fakta om Nye Suvdøla kraftverk

  • Flyttet gamle Suvdøla 100 høydemeter lengre ned vassdraget der man nå utnytter 350 høydemeter i fall og en vannføring på 3,2 m2 /s
  • Over 9 MW effekt og 46 GWh årsproduksjon - nesten hele årsforbruket i Drangedal Kommune - der 35 % av dette er ny produksjon 
  • Prislappen er  97 millioner kroner – har holdt budsjettet 
  • Byggetid  18 måneder – har holdt tidsplanen 
  • Det har gått med 50.000 arbeidstimer, 1000 m3 betong, 100 tonn armering, sprengt 10.000m3 fjell, flyttet 30.000m3 masser og tilført 6000m3 knuste masser.
  • Lagt 2600m med stålrør med 1,2 m diameter. Største rørleveransen i Norge for slike rør i 2018
  • Ingen arbeidsskader med fravær
  • Som et resultat av realiseringen av Nye Suvdøla Kraftverk blir nå Tørdal Trafostasjon bygget, noe som vil være en stor forbedring av både kapasitet og leveringssikkerhet i Drangedal og Nissedal
06. september 2019