Distriktsenergi-TV

NHO-sjefen: -Store muligheter for næringslivet i det grønne elektriske Norge

Den pågående elektrifiseringen av Norge og det grønne skiftet vil skape et nytt næringsliv og nye arbeidsplasser. Men for å utløse potensialet trengs det økt satsing på forskning og utvikling og vi trenger ikke minst et proaktivt næringsliv.

Det forteller Arvid Moss til Distriktsenergi.no. Han er president i NHO og konserndirektør i Hydro med ansvar for forretningsområdet Energi og forretningsutvikling. 

Han forteller at å elektrifisere Norge ikke bare er viktig i et klimaperspektiv. Det er også en mulighet til å skape grønn økonomisk vekst. - Halvparten av energibruken i Norge er allerede grønn og elektrisk der vi har et av verdens mest avanserte energisystemer. Dette gjør at vi kan være i tet med å skape ny teknologi som kan eksporteres, sier Arvid Moss. 

Vi møtte ham etter han hadde holdt en innledning på et seminar som diskuterte statnettrapporten «Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm». Rapporten slår fast at å erstatte dagens fossile energibruk vil kreve at Norge produserer om lag 40 TWh mer fornybar energi. Dette kan skje innen 2040 med en aktiv politikk som tilrettelegger for elektrifisering innen både transport og industri, inkludert petroleumssektoren.  Andre innledere på seminaret var konsernsjef i Statnett Auke Lont og daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert. 

Grønne arbeidsplasser

-Arvid Moss, Statnett har nå lagt fram en rapport, som viser hvordan Norge kan bli fullelektrifisert. Hvordan skal norsk industri og næringsliv gripe muligheten til å skape nye arbeidsplasser og verdiskapning i denne grønne bølgen?

-Vi må jobbe sammen for å se hvor er det mulighetene ligger for å lage konkurransedyktige verdikjeder. Norge har fantastiske naturressurser både i mineralene, i vannressursene i vinderessursene, og vi har en kraftkrevende industri som er kjempesterk. Så sammen kan vi bygge nye verdikjeder blant annet knyttet til batterikjeden. Vi kan og må bygge mange nye arbeidsplasser for i framtida trenger vi noe som skal erstatte oljeinntektene når de etter hvert går ned, sier Moss. 

-Du har nå tatt initiativet til å etablere en gruppe hvor også strømbransjen er med for å klekke ut disse nye ideene. Hvilke konkrete industrier er det du tenker deg kan skapes?

Vi er midt i arbeidet, men jeg har allerede nevnt batteriverdikjeden og så har vi hydrogenverdikjeden som en annen. Men vi har også alt som knytter seg til service i forbindelse med elektrifiseringen som for eksempel ladestasjoner. Det er også store muligheter knyttet til digitale verktøy knyttet til elektrifiseringsteknologien som å sørge for at vi får smarte kraftnett. Her har vi også mye nasjonal kompetanse. Det å bygge inn digitalisering i det nye elektriske Norge vil kreve all vår kløkt og vi har mange smarte hoder, så dette gleder jeg meg til å se på, sier Moss. 

-Du er ikke bare NHO-president. Du er også konserndirektør i Hydro – en av verdens største aluminiumsprodusenter. Hvordan jobber dere med å skape grønnere produkter?

-Vi jobber hver dag med å se på hva vi kan gjøre med produksjonsprosessene våre for å redusere CO2-utslippene, og vi jobber med å bruke grønn kraft. I Norge har vi allerede grønn kraft. Men Hydro er jo i mange andre land, og vi prøver over tid der å erstatte kull, gass og olje med vann-, vind- og solkraft slik at produktene våre skal bli så grønne som mulig. Vi jobber også med sirkulærøkonomi, der vi ta tilbake aluminium fra skrapmarkedet for å omsmelte det og sette det inn i nye produkter. Dette vil kundene våre ha. Vi merker nå hvordan selskaper som Volvo, IKEA og mange andre er veldig interessert i dette, forteller Moss. 

-Så her skjer det på veldig kort tid en revolusjon, og du er optimistisk både på Hydros vegne og på norsk industri og næringslivs vegne?

-Jeg er optimist fordi Norge har så mange gode forutsetninger. Men som et lite land må vi samhandle. Det er derfor jeg er så opptatt av å få bygget noen visjoner og et veikart som gjør at vi sammen kan snakke mulighetene fram og så må vi se på barrierene og hva som skal til og så løser vi dette i fellesskap, sier Arvid Moss. 

05. september 2019