None
Smarte strømmålere legger til rette for et mer effektivt kraftmarked, og forbedrer driften av strømnettet. Nå forbereder mange nettselskap seg på å bruke AMS til å utvikle nye funksjonaliteter for drift, planlegging og vedlikehold av nettet. Foto: Aidon    

Ny studie: Smarte strømmålere åpner for nye muligheter for nettselskapene

av Redaksjonen
24. september 2019
Fokuset til nettselskapenes nå er å levere på myndighetskrav til de smarte strømmålerne (AMS) som avregning, fakturering, og nettstasjonsovervåkning og rapportering til Elhuben. Samtidig forbereder nå flere nettselskaper seg på å bruke AMS til å utvikle nye funksjonaliteter for drift, planlegging og vedlikehold av nettet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det fremgår av en ny rapport som Sintef Energi AS har utført for NVE. Rapporten bygger blant annet på flere workshoper med nettselskaper. 

-Det er viktig med ny kunnskap om teknologiutvikling og innovasjon innen AMS-målerne, spesielt med tanke på å møte et mer fornybart og klimavennlig samfunn. Det er bakgrunnen til at vi har engasjert Sintef Energi AS til å utføre en studie på dette, forteller seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE. 

Du kan lese hele rapporten her. 

Bortimot alle husstander har nå fått installert AMS-målere. Måleren tilrettelegger for et mer effektivt kraftmarked, og forbedrer driften av strømnettet. - Målerne skal blant annet registrere kundenes strømforbruk hver time, bryte effektuttaket, utveksle informasjon om strømpriser og tariffer, og skal kunne knyttes til andre typer målere, forteller Grøtterud. 

Sintef-studien fokuserer på to ting. Først gjør den en gjennomgang av dagens løsninger og arkitektur, samt en kartlegging av relevante patentsøknader og forskningsprosjekter. Deretter beskriver den hvordan bransjen ser for seg utviklingen av AMS i en tidshorisont på to til fem år.

Første prioritet til nettselskapene er å oppfylle ulike myndighetskrav til avregning, fakturering og nettstasjonsovervåkning som jordfeil, nullpunktsikring og avbrudd og ikke minst rapportering til Elhub. Når dette er gjennomført vil noen nettselskap ha begrensede ressurser til å utvikle egne funksjonaliteter, mens mange andre har ambisjoner om å få ut mest mulig nyttig informasjon fra AMS-målerne til drift, planlegging og vedlikehold. Her går utviklingen i mange retninger og mange velger en kombinasjon av å utvikle funksjoner selv, samarbeid med andre nettselskap og konsulenter og å delta i forskningsprosjekter, fremgår det av rapporten. 

Sintef har møter med en rekke nettselskaper og  rapporten er det beskrevet en omfattende liste av nye funksjoner som nettselskapene planlegger å bruke AMS til: 

-    Kvalitetssikring av informasjon
-    Kvalitetssikring av målerinstallasjon
-    Utvikling/forbedring av kundeforhold
-    Spenningsforhold
-    Nettstasjonsovervåkning
-    Jordfeil
-    Balansemålinger
-    Alarmer
-    Oppfyllelse av krav til spenningskvalitet (FoL)
-    Forbruksprofiler

Sintef presenterer følgene oppsummering av bruksområder for ulike typer AMS-data sortert ut fra forventet tidsaspekt:

 

NoneSlik ser nettbransjen seg bruksområdene for AMS-data 2-5 år frem i tid    

Ringerikskraft skaper fremtidens Smartnett

Ringerikskraft var det første nettselskapet som rullet ut AMS til sine kunder. Nå har selskapet utviklet innovativ teknologi for strømstyring i hytter og boliger. Et av prosjektene som omtales i rapporten er Ringerikskrafts smartnettprosjekt  som Distriktsenergi.no har skrevet om tidligere. 

Les også: Ringerikskraft skaper fremtidens Smartnett

NoneRingerikskraft var det første nettselskapet som rullet ut AMS til sine nettkunder. Nå har selskapet utviklet innovativ teknologi for strømstyring i hytter og boliger.    

I mange hytteområder og i noen boligfelt er ikke nettet sterkt nok til all moderne el-luksus. - Dette problemet dukker særlig opp i litt eldre hyttefelt der hytteeier vil oppgradere standarden med induksjon, boblebad og ikke minst uttak for elbiler. Vi ser ofte at strømnettet inn i hytteområdene ikke er dimensjonert for dette. Det er sjelden at det er for lite kapasitet i trafo-stasjonene som står mellom høyspentnettet og lavspentnettet og konverterer høyspent til forbruksstrøm. Problemet ligger i distribusjonsnettet mellom trafo og kunde, der ledningene inn til hyttefeltet ikke klarer å holde tritt med strømuttaket, forteller Morten Sjaamo. Han er prosjektleder for AMS-målere og smartnett hos Ringerikskraft.

I mange hytteområder og i noen boligfelt er altså ikke nettet sterkt nok til all moderne el-luksus. Dette er problemet på hyttefeltet der Stig-André Mayer er i ferd med å bygge en hytte på Vikerfjell en halvtime fra Hønefoss. Nå får Mayer en hytte alle moderne fasiliteter han ønsker seg. Han tar nemlig i bruk solceller, batteri, fjernutkobling, app og smart elbillading. 

24. september 2019