None
F.v. Ingrid Heggø (Ap), Liv Kari Eskeland (Høyre), Rikard Gaarder Knutsen (Frp) og Ole André Myhrvold (Sp). Foto: Joachim Ellingsen    
Nettleie

Liv Kari Eskeland: - Høyre vil ha mer rettferdig nettleie

av Redaksjonen
02. september 2019
Det skal ikke være slik at det er nettkundene i de områdene som bygger ut fornybar kraft som skal betale regninga for nettet som sender strømmen over fjellet. Vi ønsker mer rettferdig nettleie.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland fra Høyre. Hordalendingen sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og kommer til å spille en nøkkelrolle når saken om likere nettleie skal vedtas i Stortinget. 

Vestlandet er hele Norges kraftkilde med en enorm produksjon av vannkraft og nå også vindkraft. I et intervju med Distriktsenergi.no er Eskeland klar på at hun og Høyre vil ha en gjennomgang av prinsippene for nettleie for å få en mer rettferdig fordeling. 

En mer rettferdig fordeling av nettleien

-Det er helt urimelig når Vestlendingene stiller sine naturressurser til disposisjon at vi skal straffes med høyere nettleie fordi det må bygges ut nett til nye, store kraftprosjekter. Jeg har store forventinger til at rapporten som NVE nå jobber med peker ut en modell som kan realisere en mer rettferdig fordeling av nettleien, sier Liv Kari Eskeland. 

-Er dette et syn som hele Høyres stortingsgruppe stiller seg bak?

-Ja, ønsket om å utjevne nettleie er forankret i stortingsgruppene til alle regjeringspartiene og selvsagt i regjeringen. Dette har sin bakgrunn i at regjeringens plan om å utjevne nettleien er forankret i regjeringsplattformen som ble undertegnet av de fire partilederne fra Høyre, KrF, Venstre og FrP i januar 2019. Der står det svart på hvitt at regjeringen vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.», sier Eskeland.

-Distriktsenergi har lansert Effektivitetsmodellen som svar på regjeringens ambisjon om likere nettleie samtidig som effektiviteten til nettselskapene kontinuerlig skal forbedres. Hva mener du om den?

Må lytte til innspill fra bransjen

-Jeg merket meg at i debatten som Distriktsenergi og KS Bedrift arrangerte på Arendalsuka stilte både statssekretæren i Olje og energidepartementet og representanten fra NVE seg positive til innretningen i Effektivitetsmodellen. Slike konstruktive innspill er bra. Nå legger NVE mye energi og kompetanse ned i arbeidet med å komme opp med en modell som svarer på regjeringsplattformens formulering og jeg hører at Effektivitetsmodellen blir grundig gjennomgått i dette arbeidet. Men dette er komplisert, så jeg regner jeg med at det nok er ting ved Effektivitetsmodellen som kan og bør utvikles videre, sier hun. 

Liv Kari Eskeland har klare forventinger til at NVE vil komme opp med en god og samlende modell, men hun legger stor vekt på viktigheten i at både NVE og Olje- og energiministeren lytter til innspill fra bransjen. 

Vil ha en bred forankring

-Derfor er jeg glad for at statssekretær Rikard Gaarder Knutsen i OED nå sier tydelig at NVE-rapporten vil bli sendt ut på en bred høring før departementet konkluderer. Likere nettleie er en sak som har stor politiske oppmerksomhet og et sterkt folkelig engasjement i flere kraftfylker. Det er derfor viktig at regjeringen får en bred forankring for sin beslutning. Og så er det jo Stortinget som har siste ord i denne saken. Jeg er optimistisk og tror at når Stortinget har sagt sitt blir det satt et endelig punktum for nettleiedebatten for en stund fremover, sier Eskeland.

-Nå driver du valgkamp i ditt hjemfylke Hordaland. Er likere nettleie en viktig sak for velgerne der?

-Det er ikke den viktigste saken. Miljøsakene, samferdsel, bompenger og helse kommer klart foran i folks oppmerksomhet. I Sunnhordland har vi hatt, og har pågående, noen fusjoner av nettselskap som også vi gi abonnentene i distriktet vesentlig lavere nettleie.  Men fra neste år skal Hordaland og Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke  - Vestland – og blant Sogningene står likere nettleie høyt på den politiske agendaen. Og det forstår jeg godt, for her er mange av strømkundene unødig hardt rammet av prisene på nettleien, sier Eskeland. 

02. september 2019