None
Nettleie

Får utsatt frist: NVE leverer innstilling til OED om likere nettleie 4. november.

av Redaksjonen
18. september 2019
NVE har fått utsatt fristen for levering av rapporten til OED om alternative modeller for utjevning av nettleien fra 1. oktober til 4. november.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Dette fikk Distriktsenergi vite i et møte med NVE i dag. - For vår del er det positivt at fristen utsettes, for i dagens møte ga NVE oss flere utfordringer når det gjelder den foreslåtte «effektivtetsmodellen», sier daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert 

-Vi opplever at NVE har satt seg godt inn i vår foreslåtte «effektivitetsmodell».  Så godt at de kunne peke på et par områder der det var behov for mer jobbing og utredning.  Det gjaldt særlig problemstillinger rundt håndtering av mer-mindre inntekt og nettleien til næringskunder.  Problemstillingene som NVE pekte på vil vi naturligvis se nærmere på, for deretter å komme tilbake til NVE med forslag til løsninger, sier Lockert. 

- Det har heller ikke vært vår intensjon å spille inn en modell, som gir svar på alle tenkelige spørsmål.  «Effektivitetsmodellen» er et godt utgangspunkt for diskusjon og svar på spørsmålet om hvordan det kan bli mindre forskjeller på nettleien mellom by og land.  Vi er tross alt knyttet til et stort sammenhengende kraftnett alle sammen. Dersom NVE og OED måtte ønske å foreslå modellen som et svar på hvordan nettleien kan bli mer rettferdig og likere i Norge, er det vår klare mening at effektivitetsmodellen kan benyttes som et godt utgangspunkt. NVE sitter selv også faglig godt skodd til å vurdere modellen og komme med innspill på denne om de måtte ønske dette selv, forteller Lockert.  

-Vår erfaring nå er at det må skje noe på nettleien.  Den må bli likere og mer rettferdig.  Er det ønskelig med en reell utjevning av nettleien er vår «effektivitetsmodell» et godt utgangspunkt til diskusjon, sier han.

Han sier det blir spennende å se hva NVE innstiller på den 4. november.  - Den politiske bestillingen synes klar.  Gi oss en likere og mer rettferdig nettleie, sier Lockert. 

I all sin enkelhet innebærer «effektivitetsmodellen» følgende: 

  • Et selskap som er 100 % effektivt får gjennomsnittsleie i Norge. Et selskap som er mer effektivt enn 100 % får lavere nettleie enn gjennomsnittet og et selskap som er mindre effektivt enn 100 % får høyere leie.  
  • Det fordrer at selskapene må ha fokus på effektivitet. I dag er det begrenset sammenheng med hvor effektive selskapene er og størrelsen på nettleien. Effektivitetsmodellen øker denne sammenhengen
  • Modellen innebærer at alle nettselskapene i Norge kan oppnå gjennomsnittstariffen gitt at selskapet er effektivt nok.
  • Modellen fremmer de riktige fusjonene, om man vil fusjonere, da det er utsikter til sparte kostnader som er styrende for fusjonsavtalene og ikke et resultat av at en fusjon gir lavere nettleie for ett av selskapene uten sammenheng med kostnadsbesparelser. 
  • Det er inntektsrammen og kostnader ved overliggende nett som danner grunnlaget for gjennomsnittsleien. Tidsetterslep, FoU, eiendomsskatt og KILE er selskapsspesifikke kostnader og skal fortsatt være det.  Eventuelle avgiftsordninger som for eksempel elavgift i Norge er et stortingsanliggende og vil ikke være en del av denne modellen.

Mer om modellen, hvordan tariffen regnes ut finnes her i vedlagte notat utarbeidet av konsulentselskapet Poyry.

Effektivitetsmodellen

18. september 2019