None
I 2050 vil gass være den største energikilden, mens sol blir største elkilden. - 40 prosent av verdens energibehov blir dekket av elektrisitet, mot 17 prosent nå, forteller Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL.    

Verden vil elektrifiseres - men ikke raskt nok

av Redaksjonen
17. september 2019
Verden vil elektrifiseres. I 2050 vil 40 prosent av energibehovet bli dekket av elektrisitet, mot 17 prosent nå. Drøyt 60 prosent av dette vil komme fra sol- og vindenergi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Det går frem i den tredje utgaven av «Energy Transition Outlook» fra selskapet DNV GL (tidligere Veritas). 

Norge kan bli helelektrisk innen 2040

-I Norge er allerede 50 prosent av energiforbruket dekket av elektrisitet. 96 prosent av Norges kraftproduksjon kommer fra vannkraft. Med 1600 vannkraftverk fra Agder i sør til Finnmark i nord, er vi et av verdens største vannkraftland, sier daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert. Å erstatte dagens fossile energibruk krever at Norge produserer om lag 40 TWh mer fornybar energi. 

-Store områder i Norge er vernet mot vannkraftutbygging. Men potensialet for å oppgradere og utvide eldre eksisterende kraftverk, er likevel stort, sier Lockert. Han viser til Drangedal Energi som har investert 100 millioner kroner i Nye Suvdøla Kraftverk. Det har gjort at kommunen nå får ut 35 prosent mer energi og 100% høyere effekt, sier Knut Lockert. 

Gass den største energikilde men sol blir største elkilden 

På verdensbasis vil naturgass passere olje som den største energikilden i 2026. Sol blir den største kilden til elektrisitet fra 2035. Solenergi er allerede den billigste måten å produsere elektrisitet på i store deler av verden, sier Alvik. Solenergi vil bli så stort at strømprisene kan bli svært lave på dagtid, noe som vil støtte elbilveksten, mener DNV GL.

NoneFigur 1: Til tross for synkende total energietterspørsel fra 2030 skjer det en betydelig økning i bruken av elektrisitet som energibærer (figur 2.2). I 2050 vil 40 prosent av energibehovet bli dekket av elektrisitet, mot 17 prosent nå.    

Krevende omstilling for olje-Norge

For oljelandet Norge kan omstillingen få store konsekvenser. Verdens oljeforbruk vil falle med 44 prosent innen 2050 på grunn av elbil-revolusjonen, anslår DNV GL. Det er mer enn det internasjonale energibyrået IEA ser for seg i sitt basisscenario, og på nivå med det Equinor anslår i det grønneste av selskapets tre scenarioer frem mot 2050. Verdens oljeproduksjon vil ifølge DNV GL nå toppen allerede i 2022, og falle skarpt fra 2030. Naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026.

Mulig å nå klimamålet

Det er likevel ikke nok til å hindre at verden når klimamålene som er satt i Paris-avtalen med 1,5ºC, men at vi snarere er på vei mot 2,5ºC. Ifølge rapporten vil CO₂-utslippene fortsette å øke, før de når et toppunkt i 2025. De forventede utslippsnivåene de neste tiårene indikerer en oppvarming på omtrent 2,5ºC ved slutten av århundret.

Konsernsjef Remi Eriksen i DNV GL har en krystallklar beskjed til verdens ledere: - Dagens energiteknologi kan levere den fremtiden vi trenger, inkludert å oppfylle 1,5 graders-målet fastsatt i Parisavtalen. Men det krever incentivordninger, standarder og mandater for å få til den nødvendige energiovergangen i langt større skala enn hva som er tilfellet i dag, sier han.

Elbilene tar over

Analysen viser at i 2032 vil halvparten av nye biler være elektriske. Dersom det skjer vil biler, lastebiler og andre kjøretøy bruke mindre energi enn i dag, selv om det er forventet at antall kjøretøy vil være 75 prosent høyere enn i dag. Det skyldes at en elbil har 90 prosent effektivitet i motoren i stedet for 25 prosent, som i en bil med forbrenningsmotor.

NoneFigur 2: Verden kommer etter Norge, og vil oppleve en voldsom vekst i elbiler og eltransport.    

Gass overtar snart for olje

DNV GL har grundig analysert hva som vil skje med fossil energi fremover. DNV GL til grunn at gass vil spille en svært viktig rolle de neste tiårene, mens kull allerede har nådd sin globale konsumtopp i 2014.

Analysen viser en forventet topp i produksjon og forbruk av olje omtrent midt på 2020-tallet. Naturgass vil passere olje som den største energikilden i 2026.

Her er noe fakta fra DNV GL-rapporten

•    Elektrifisering vil drastisk transformere hvordan energi produseres og forbrukes.
•    I 2050 vil 63 prosent av all elektrisitet bli produsert av sol og vind.
•    Andelen elektriske kjøretøy vil øke fra dagens 2,5 % til 73 % innen 2050.
•    Halvparten av personbilene solgt i verden vil være elektriske innen 2032.
•    Høyhastighetstog vil vokse med mer enn 150 % innen 2050, og vil i økende grad konkurrere med luftfart.

17. september 2019