None
Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir intervjuet etter partilederutspørringen på Stortinget. Foto: Stortinget    
Leder

Valget har satt partienes distriktsprofil på prøve

av Knut Lockert
10. september 2019

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er nok av eksperter som analyserer valget, men vi tør likevel mene at enkelte av våre saker i Distriktsenergi passer godt med den valgvinden vi ser nå. Vi snakker likere nettleie. Vi snakker om en regulering av nettselskapene som hensyntar i tilstrekkelig grad at det er forskjell på å drive bynært og langt der ute over fjord og fjell. Og vi snakker om en tilnærming der fasiten på alt godt ikke nødvendigvis er stort og sentralisert. Valget forteller oss at vi er ikke alene om å men det. 

Partenes distriktsprofil under lupen

Valget har definitivt satt partienes distriktsprofil på prøve. Det er også noe av grunnen til at det nå synes å være mer rom og forståelse enn noen gang for at vi bør ha en likere nettleie i Norge. Det skal ikke være slik at det er områder i distriktene som skal betale for landets ønskede mål om et mer elektrifisert samfunn, det være seg mer ny produksjon, elektrisering av ferjer eller etablering av elbilladere. Det fellesskapet ønsker, det bør vi spleise på. Vi tør minne om at vi alle er tilknyttet ett sammenhengende nett i Norge. I dette bildet finner vi det underlige at områder med mye produksjon også har blant landets høyeste nettleie. Paradoksalt og åpenbart galt. 

NVE skal den 1. oktober legge fram for OED forslag på hvordan nettleien kan utjevnes mer rettferdig i Norge. Nå forventer vi at forslagene som kommer gir en reell utjevning i Norge. Politisk bør partene slutte opp om det fram mot valget om to år.

Dropp konsolideringsmaset for konsolideringens skyld 

Med den politiske vinden som blåser over landet er det neppe noen velgermagnet å kjøre på at bransjen skal konsolideres og sentraliseres med det som et eget politisk mål. En eventuell konsolidering av bransjen, fusjoner eller salg må komme som et resultat av at styrene i selskapene mener dette er den beste veien å gå for selskapets kunder og for utviklingen av selskapet selv.  Dette burde vært åpenbart. Men den politikken vi tidvis har vært vitne til - godt dyttet på av enkelte større selskaper med ambisjoner om å vokse seg store og fete gjennom oppkjøp av naboen - har ikke vært slik. Der har man applaudert en politikk som har gjort det ekstra dyrt og krevende å drive i mindre skale utenfor bynære strøk. Den politikken bør være ett avsluttet kapittel med dette valget.  

Vi går mot ett spennende stortingsvalg

Nå er det Stortingsvalg om to år og mye kan skje på den tiden. Med et FrP som lover å være mer offensiv og klarere og med et KrF og Venstre som står i fare for å komme under sperregrensen om to år, trenger man ikke være spåmann for å påstå at dette blir et krevende regjeringssamarbeid. 

For vår del skal vi minne både sittende regjering og opposisjonen om at det kan være en fordel å være på lag med våre saker frem mot valget i 2021. 

For å sitere Nationens leder i dag, «dette lokalvalget vil rett og slett sette distriktene på kartet inn mot det enda viktigere stortingsvalget om to år».

Se det, sier vi. 

10. september 2019