None
Nettleie

Distriktsenergi med kronikk i Nationen – forventer at NVE og Regjeringen går for likere nettleie

av Knut Lockert
08. august 2019

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.
«I dag er det adressen din som er den viktigste faktoren når størrelsen på nettleien settes. Det er urettferdig og det gagner ikke kraftsystemet. Nå forventer Distriktsenergi at Regjeringen innfører likere nettleie i tråd med løftene i Granavolden-plattformen». 
Det skriver Distriktsenergis daglige leder Knut Lockert i en kronikk i Nationen

I Granavolden-plattformen sier Regjeringen at den vil «utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett», og nå forventer og krever Distriktsenergi at Regjeringen står ved denne formuleringen.

KrF spiller en nøkkelrolle

«Olje- og energidepartementet har bedt NVE legge fram alternative muligheter for likere nettleie innen 1. oktober i år. Et paradoks er det jo at KrF som fremste talsmann for likere nettleie i Norge hadde flertall på Stortinget for dette, før de gikk inn i regjeringen med Høyre, Venstre og Frp. Flertallet i Stortinget ble på mange måter byttet mot en passus i regjeringserklæringen. På den bakgrunn vet vi at KrF, som talsmann for likere nettleie i regjeringen, legger mye på vektskålen for at statsråden og regjeringen leverer på dette punktet. Distriktsenergi forventer at forslaget som blir lagt fram gir en reell og rettferdig utjevning av nettleien», skriver Lockert.

Urimelig og urettferdig

Lockert og Distriktsenergi mener at det er «urimelig og urettferdig», at det er så mye høyere nettleie i Sogn og Fjordane, som flyter over av kraft, enn i Oslo hvor det knapt produseres kraft.

«Fem av de ti selskapene med høyest nettleie i Norge ligger i Sogn og Fjordane. Det er underlig, når man bor i Sogn- og Fjordane og ser at kraftproduksjonen går for fullt og fossene flommer over, og samtidig vet at landets dyreste nettleie finnes i nettopp dette området. De har jo mer enn kraft nok, og det er kort vei å transportere denne til husveggen. Likevel betaler sogningene mest i nettleie. Samtidig sitter man i Oslo nesten uten å produsere kraft og med lange avstander til produksjonskilden, med den billigste tilgangen på strømmen. Det er ikke rart at det reageres i Sogn og Fjordane over dette. Dette er mer enn ett paradoks. Det er urimelig og urettferdig», skriver Lockert. Han mener at «likere nettleie for alle er rettferdig, lett å forstå, og er god distriktspolitikk».

Effektivitetsmodellen

Distriktsenergi har i lengre tid sett på alternative modeller for likere nettleie. Nå har organisasjonen landet på en god modell der sammenhengen mellom selskapenes effektivitet og nettleien blir svært viktig for størrelsen på nettleien. Lockert sier at denne modellen er et godt svar på myndighetenes ønske om å opprettholde og forsterke nettselskapenes insentiver til å drive kostnadseffektivt.

Les også: Olje- og energiministeren om effektivitetsmodellen til Distriktsenergi: - Jeg vil lage et rettferdig system

«Vi kaller den ‘effektivitetsmodellen’. I all sin enkelthet innebærer modellen at når selskapene er effektive, får de gjennomsnittstariffen ut til sine kunder. Er de mer effektive enn gjennomsnittet blir nettleien lavere, og er selskapet mindre effektive enn gjennomsnittet får kundene noe dyrere nettleie. Med en slik modell, vil alle energiverkene i Norge ha mulighet til å tilby kundene sine gjennomsnittstariffen i Norge uavhengig av hvor de er lokalisert, bare selskapet er effektivt nok. I dag er dette nærmest umulig, da det er antall kunder selskapene har å fordele regningen på, samt geografi og topografiske forhold, som i hovedsak avgjør størrelsen på nettleien hos kunden. Modellen utfordrer også nettselskapene i retning av å være så effektive som det er mulig i og med at dette er direkte avgjørende for regningen til kunden», skriver Lockert som lover at Distriktsenergi vil jobbe aktivt helt til NVE, regjeringen og Stortinget har vedtatt likere nettleie  i Norge.

Avslutningsvis forteller han at Distriktsenergi har fått gode tilbakemeldinger på Effektivitetsmodellen fra både Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg og fra den nye NVE-sjefen Kjetil Lund.

08. august 2019