None
Leder

Forslag om el-moms i nord parkeres – foreløpig

av Redaksjonen
28. august 2019
Et utvalg nedsatt av finansminister Siv Jensen har nå kommet med sin NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats. Her foreslås det at det skal betales el-moms også i Nordland, Troms og Finnmark. Når saken nå kom frem i lyset har finansministeren vært klar på at det ikke er aktuelt å innføre moms på strøm i 2020-budsjettet. Vi kommer til å minne finansministeren på at det bør det ikke være i overskuelig fremtid heller.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Saken så lenge ut til å gå under radaren. Det skyldes at utredningen ikke ble sendt ut på høring til kraftbransjen, hverken til de enkelte selskapene eller til deres organisasjoner som oss i Distriktsenergi. Dermed ble de som er mest kompetente til å mene noe om forslaget om å legge på moms til strømkundene i de tre nordligste fylkene ikke spurt om råd. 

Det har også medført at vi har bedt Finansdepartementet utsette høringsfristen, slik at de kan få flere og mer fyllestgjørende svar. Distriktsenergi har uansett sendt inn vårt høringssvar. Der er vi soleklar i vår konklusjon: Dropp forslaget! 

Alta Kraftlag gjorde i forrige uke Distriktsenergi oppmerksom på saken. Alta Kraftlag har selv i sin høringsuttalelse vært klare på at timingen på forslaget knapt kunne vært verre. SSB-statistikk viser en sterk befolkningsnedgang i Nord-Norge og usikre rammevilkår rundt boligetablering er åpenbart ingen innertier om man fortsatt ønsker spredt bosetting i Norge. I den anledning har vi også merket oss at luftfarten (som heller ikke stod på departementets høringsliste) har svart på høringen og at Widerøe blant annet forteller at de vil legge ned en rekke flyruter i Nord-Norge om forslaget blir innført. Den samfunnsmessige konsekvensen av forslaget ser ikke ut til å ha vært tilstrekkelig vurdert. 

Distriktsenergi.no var raskt ut og laget en sak om at finansministerens utvalg ville ha el-moms i de tre nordligste fylkene. Denne artikkelen har medført en rekke oppslag i andre medier, særlig i nord selvfølgelig, men også VG og NRK hadde saken på agendaen forrige uke. I den anledning uttalte Jonas Gahr Støre til VG: 

«Dette er et forslag med påholden penn fra finansministeren.  Det er velsignet av finansministeren når det sendes ut til hele landet sommeren før et valg, hvor vi må uttale oss gjennom sommerferien. Det er ingen røyk uten ild». 

Nei, det er sjelden det, og vi vil derfor følge saken fra Distriktsenergis side fremover og vår oppfordring er klar;

Dropp forslaget – for godt. 

28. august 2019