None
Ingen av energibransjens organisasjoner eller bedrifter har kommet på høringslisten til Finansdepartementet. Nå ber Distriktsenergi Finansminister Siv Jensen om å utsette høringsfristen. Foto: FrP    

El-momsen: Distriktsenergi ber Siv om å utsette høringsfristen

av Redaksjonen
28. august 2019
Distriktsenergi ber nå finansminister Siv Jensen om å utsette høringsfristen på utredningen som vil ha moms på strømmen i Nordland, Troms og Finnmark.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

-Vi har sendt en hilsen til Finansdepartementet der vi ber om at høringsfristen utsettes én måned for alle som måtte ønske å svare på høringen. Bakgrunnen for dette er at utredningen som er bestilt av Finansdepartementet ikke er sendt ut til kraftbransjen, hverken til de enkelte selskapene eller deres organisasjoner. Dermed har de som er mest kompetente til å mene noe om forslaget om å legge på moms til strømkundene i de tre nordligste fylkene ikke blitt spurt om råd, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

Finansdepartementet sendte ut utredningen «NOU 2019: enklere merverdiavgift med en sats» på høring den 29. mai og satte fristen til å komme med innspill til den 29. august. 

Lockert mener det må ha skjedd en alvorlig glipp i det ellers så kompetente Finansdepartementet. For ikke en eneste av energibransjens organisasjoner eller bedrifter har kommet på høringslisten. 

Her kan du se oversikten over de som Finansdepartement ville ha innspill fra. 

Siste: Siv sier nei til lengre høringsfrist

Finansdepartementet har nå svart på Distriktsenergis anmodning om å få utsatt høringsfristen.  

I et brev til Distriktsenergi sier departementet nei til å utsette høringsfristen. De begrunner dette med at

«NHO sentralt står på høringslisten og mottok høringsbrev der de ble bedt om å vurdere om saken burde sendes videre til medlemsorganisasjoner. EnergiNorge som representerer en stor del av kraftbransjen er en landsforening under NHO og må forventes å avgi høringsuttalelse.»

-Det er en underlig tilnærming å mene at så lenge NHO har fått høringen så er energibransjen tatt med på råd. Distriktsenergi er som kjent ikke med i NHO, ei heller en rekke andre aktører i kraftbransjen. Men vi har uansett avgitt høringssvar innenfor tidsfristen og har med stor glede og interesse, merket at Siv Jensen har rykket ut i media og sagt nei til el-moms i Nord Norge flere dager før høringsfristen har gått ut, sier Knut Lockert.

-Forslaget ble sendt ut i ferietiden, og det er takket være innsats fra blant andre Alta Kraftlag at vi og andre i bransjen ble gjort oppmerksomme på saken. Da tok det ikke lang tid før VG og NRK var på saken i disse valgkamptider. Når har Finansministeren gått ut og sagt at det ikke kommer på tale å innføre moms på strøm i nord, sier Lockert. 

Onsdag skriver Nationen at økt moms ikke blir et tema under regjeringens budsjettkonferanse, hvor 2020-budsjettet skal utformes.

– Jeg vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til NOU (2019:11). Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) til avisen.

28. august 2019