None
Leder

Store besparelser på felles innkjøp

av Knut Lockert
21. august 2019
BKK skriver til OED at de sparer store beløp på innkjøp med store volumer. Selvfølgelig gjør de det. Det gjør jo alle som handler stort, enten fordi man samarbeider om innkjøp med andre, eller fordi man som BKK driver et stort selskap. Men også små selskaper kan få store rabatter. Det handler om å samarbeide.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

BKK har hatt et møte med OED. Der ble det etterlyst erfaringer med synergier ved sammenslåing av nettselskaper, og BKK har i etterkant spilt inn noen poenger. Et hovedpoeng skriver BKK, er at de oppnår inntil 40 prosent bedre innkjøpsavtaler enn de innfusjonerte selskapene. Det vises til fusjonen med Tysnes Kraftlag og Etne elektrisitetslag. 40 prosent er en god rabatt og det skulle jo bare mangle at BKK gjør bedre innkjøpsavtaler enn små selskaper som forhandler og kjøper inn hver for seg. Den samme rabatten som BKK får – ja, trolig bedre - kunne Tysnes Kraftlag og Etne elektrisitetslag oppnådd dersom de hadde blitt med i et innkjøpssamarbeid. Nettalliansen er et eksempel på et slikt innkjøpssamarbeid, som handler inn på vegne av ca. 300 000 kunder og vel 40 energiverk.

BKKs tilnærminger og besparelser etter innfusjoneringen av Tysnes Kraftlag og Etne elektrisitetslag minner om Nettalliansens erfaringer ved oppstarten av deres innkjøpssamarbeid. Nettalliansen skriver da også følgende i vedlagte brev til OED:

«Da Nettalliansen gjennomførte de første materiellanskaffelsene var det flere selskap som halverte sine kostnader. I de etterfølgende konkurransene har volumet økt og prisene gått ned med noen prosent ved hver korsvei. Siste prissammenligning, gjort mot en gruppe selskap som hadde gjort materiellkjøp i felleskap, avdekket en differanse på mer enn 15% i favør Nettalliansen».

Nettalliansen skriver også: 

«Vi har tidligere sammenlignet våre betingelser med BKK/ Kjøpekraft Vests avtaler og har aldri opplevd at våre avtaler er noe dårligere». 

I Distriktsenergi har vi lenge sagt at det ikke er holdbart over tid å ikke samarbeide bredt med andre aktører for å oppnå gode innkjøpsbetingelser og for å sikre tilstrekkelig kompetanse i bedriftene. Det er smart og åpenbart lønnsomt. Besparelsen på innkjøp finner man følgelig like godt om man er en del av et større innkjøpssamarbeid eller, om man som BKK påpeker, velger å fusjonere selskapet inn i ett annet energiverk. Graden av besparelse er helt avhengig av avtalene man hadde fra før.   

BKK påpeker at nettleien går betydelig ned. Selvfølgelig gjør den det når et mindre selskap med få kunder å dele regningen på, og vanskelige topografiske forhold blir del av et stort selskap. Det handler ikke om besparelsene en eventuelt oppnår i det innfusjonerte selskapet. Det er to grunner til det. 

For det første er det svært liten sammenheng mellom selskapenes effektivitet i dag og størrelsen på nettleien. Det har Distriktsenergi foreslått å gjøre noe med gjennom vårt forslag til ny tariffmodell -  «Effektivitetsmodellen». Det andre er at det innfusjonerte selskapets kostnader utgjør en svært liten del av det store selskapets totale kostnader. I den anledning er det verd å minne om at halvparten av landets nettselskaper står for ca. 8% av kapitalen. Det betyr i klartekst at skal det spares store penger er det de større selskapene som må finne sammen.  

Distriktsenergi har forelagt brevet fra BKK til Nettalliansen. Nettalliansen er et godt eksempel på en samarbeidskonstellasjon, som kjøper inn på vegne av mange. Distriktsenergis brev til OED og nettalliansens innspill kan leses her.

21. august 2019