None
Fra KS Bedrift og Distriktsenergis debatt om likere nettleie. F.v. Liv Kari Eskeland (Høyre), Rikard Gaarder Knutsen (FrP), Ole André Myhrvold (SP), Kristin H. Lind (Energi Norge) og Knut Lockert (Distriktsenergi). Til stede under debatten var også Tore Storehaug (KrF) og Ingrid Heggø (AP). Foto: Distriktsenergi    
Leder

Vellykkede dager i Arendal

av Knut Lockert
15. august 2019
Mingleplassen Arendal leverer mange spennende debatter. For vårt vedkommende var debatten Hvorfor er det så store forskjeller på strømregningen, der likere nettleie var på agendaen, det åpenbare høydepunktet. Det har tatt tid, men ting skjer. Åpenbart.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

KS bedrift hadde rigget seg på fullriggeren Sørlandet, der Distriktsenergi var med som medarrangør på arrangementet om nettleien. Godt oppmøte og en spennende debatt som fortalte oss at problemstillingen rundt likere nettleie nå ser ut til å gå fra prat til handling. Noe skjer, og noe må skje, sa et samlet panel dog med noe varierende tyngde selvfølgelig.  

Vi fikk noen utfordringer med lyden i starten, men dette var ikke nok til å sette ut Ove Flataker fra NVE, som hadde en fin gjennomgang av hva de jobbet med nå fram til leveransen om likere nettleie til OED den 1. oktober i år. Lyden falt på plass og debatten kunne starte. Samtlige deltagende politikere fra Høyre, SP, KrF og Arbeiderpartiet ga en klar melding om at nå måtte det bli en utjevning. Argumentene kjenner vi og med flere politikere fra Sogn- og Fjordanebenken så la de åpenbart gode argumenter i potten. 

  • Det er ikke rimelig at distriktene skal ta regningen på nasjonens vegne i veien mot det grønne skiftet
  • Nettet betales via dugnad og det er urimelig at noen skal betale adskillig mer for tilgang på kraften enn andre
  • Effektivitetsmodellen fremmet av Distriktsenergi er spennende, særlig da denne forfekter nødvendigheten av å fokusere på effektive selskaper og det faktum at her blir det en klar sammenheng mellom selskapets effektivitet og størrelsen på tariffen i motsetning til i dag.
  • Likere nettleie gir riktigere fusjoner, da det er mulighetene for å spare penger og synergier som er motivasjonen for en eventuell fusjon og ikke det at en tvinges inn i en konstellasjon på grunn av høyere nettleie. Samarbeid kan være like nyttig som fusjoner.

Regjeringens representant, statssekretær Rikard Gaarder Knutsen skal behandle forslaget som kommer fra NVE, og kan ikke ta den samme klare holdningen som politikerne i panelet for øvrig naturligvis. Men vi opplever at Gaarder Knutsen er en klar talsmann som forteller oss like klart at forslaget skal ses ordentlig på og at de selv i OED er spente på hva NVE kommer med i sitt notat den 1. oktober.

Representanten fra Energi Norge Kristin Lind opplever vi mer avdempet i sin iver etter utjevning. For vår del ser vi nødvendigheten av å søke en avklaring på om Energi Norge ønsker en reell utjevning av tariffen eller kun en flikking på dagens tariffer. Vi håper det første. 

Takk til alle deltagerne som stilte opp på arrangementet, og til KS Bedrift som la til rette for dette. I Distriktsenergi kommer vi naturligvis til å følge opp forslaget vårt til utjevning av tariffene fremover. 

15. august 2019