Distriktsenergi-TV
Nettleie

Likere nettleie: Vil sende NVE-rapporten på bred høring

En samlet regjering ønsker å finne en modell som gir likere nettleie mellom bygd og by. Nå venter olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg spent på rådene som NVE kommer med 1. oktober. Men allerede nå signaliserer statssekretær Rikard Gaarder Knutsen at NVE-rapporten vil bli sendt ut på en bred høring før departementet konkluderer.

– Vi ønsker å legge til rette for en bred høringsprosess får å sikre at alle føler seg hørt i det videre arbeidet. Denne saken trenger en bred forankring fordi den skaper mye debatt og det er veldig mange som er interessert i den. Derfor er vi nødt for å sikre at regjeringens beslutning om utjevning av nettleien blir godt mottatt, sier statssekretær Rikard Gaarder Knutsen til Distriktsenergi.no.

-Sogn og Fjordane flyter jo over av kraft. Oslo produserer lite kraft men bruker mye kraft. Det er 14-15 øre i forskjell på nettleien mellom de to fylkene. Hva kan Sogningene forvente seg i lavere nettleie?

-Det syns jeg er vanskelig å si, og det har jeg ikke tenkt å spekulere i heller. Men det vi har lært fra forrige vinter er at strømprisen engasjerer veldig mange. Mange mener også at nettleien tar en stor plass i den strømregningen de må betale hver eneste måned. Derfor skal vi ha respekt for at det å flytte kostnadene over på andre heller ikke er spesielt populært. Derfor må vi gjøre det her grundig, sier Gaarder Knutsen. 

-Lavere avgifter er jo en kampsak for FrP. Dere er jo selvfølgelig opptatt av å finne en riktig modell for alle Norges innbyggere?

-Ja, jeg skulle ønske vi fant en modell der vi slapp å øke nettleien for folk i sentrale strøk når den reduseres i distriktene. Det hadde vært det mest optimale. Det er jo det vi nå må se på. Jeg håper vi kan finne en løsning som alle kan forenes om, sier statssekretæren.

15. august 2019